VARAA AIKA NETISSÄ »


VARAA AIKA PUHELIMITSE

Pirkanmaa ja Kanta-Häme:
Puh. 010 808 515
arkisin klo 8-16

Keski-Suomi:
Puh. (014) 269 3664
arkisin klo 11-15

Tietoa puheluhinnoista >>

Pienennä tekstikokoa Suurenna tekstikokoa

Ohjekirja

Fimlab Laboratoriot Oy on FINAS- akkreditointipalvelun akkreditoima laboratorio. Pirkanmaan alueella pätevyytemme on osoitettu kansainvälisten standardien SFS-EN ISO 17025: 2005 ja SFS-EN ISO15189: 2007 vaatimusten mukaisesti. Fimlabin Keski-Suomen yksikkö täyttää SFS-EN ISO 15189 vaatimukset.

Pätevyysalueeseen kuuluu laaja valikoima kliinisen kemian, hematologian, mikrobiologian, patologian ja genetiikan keskuslaboratoriossa (Biokatu 4) tehtävää analytiikkaa sekä eri toimipisteiden näytteenottoa.
Lista voimassa olevista akkreditoiduista tutkimuksista ja toimipaikoista on nähtävissä Pirkanmaan osalta http://www.finas.fi/scope/T043/fi  ja Keski-Suomen osalta http://www.finas.fi/Scopes/T247_M07_2013.pdf.

Tällä sivulla oleva ohjekirja kattaa Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen. Keski-Suomen ohjekirja löytyy oheisen linkin takaa:

Keski-Suomen ohjekirja.

Akkreditointiin viitataan oheisessa tutkimusohjekirjassa niiden tutkimusten osalta, jotka ovat Fimlab:n pätevyysalueella.

Hakusana
Luokitus

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  Y  Z  Ä 

A Yläreunaan

ABL-GEENIN KINAASIALUEEN MUTAATIOHAKU 92195 Bm-ABL-mR, näytä lisää...
ACANTHAMOEBA, VILJELY 1808 -AcantVi
ACTH-KOE
ACTINOMYCES, VILJELY 1007 -ActiVi
ADAMTS13, aktiivisuus 20695 P -ADAM13
ADENOSIINIDEAMINAASI 2990 Af-ADA, näytä lisää...
ADENOVIRUS, ANTIGEENI 1011 F -AdenAg
ADENOVIRUS, NUKLEIINIHAPPO (KVAL) 4897 -AdenNhO
ADRENALIINI JA NORADRENALIINI 1016 dU-Adr, näytä lisää...
ADRENALIINI JA NORADRENALIINI (plasmasta) 2993 P -AdrNor
ADRENOKORTIKOTROPIINI 1020 P -ACTH
ADRENOKORTIKOTROPIINI (ACTH) -KOE, LYHYT aikuiset (R1), lapset (RL) ja mini ACTH 1001 Pt-ACTH-R1, näytä lisää...
ADRENOKORTIKOTROPIINI-VAPAUTTAJAHORMONIKOE (CRH-koe) 3132 Pt-CRH-R
AIVOLISÄKEHORMONITUTKIMUS, LAAJA, aikuiset 5094 Pt-Hypo-RA
AIVOLISÄKEHORMONITUTKIMUS, LAAJA, lapset 5067 Pt-Hypo-RL
AIVOLISÄKKEEN HISTOLOGINEN TUTKIMUS 4183 Pi-PAD
AKANDROPLASIA, FGFR3-GEENIN MUTAATIOT, veri 92134 B -ACH-D
AKVAPORIINI 4, VASTA-AINEET 6099 S -Aqp4Ab
ALANIINIAMINOTRANSFERAASI 1024 P -ALAT
ALBUMIINI 4586 P -Alb
ALBUMIINI (kertavirtsasta) 1029 U -Alb
ALBUMIINI (keräysvirtsasta) 3557 cU-Alb, näytä lisää...
ALBUMIININ JA KREATINIININ SUHDE (virtsasta) 4511 U -AlbKre
ALBUMIINI (vuorokausivirtsasta) 3134 dU-Alb
ALDOLAASI 1032 S -Aldol
ALDOSTERONI 1033 dU-Aldos, näytä lisää...
ALFA-THALASSEMIA-MENTAL-RETARDATION, ATRX -GEENI 92135 B -ATRX-D, näytä lisää...
ALFA-1-ANTITRYPSIININ GENOTYYPITYS 4500 B -AtryTyD
ALFA-1-ANTITRYPSIINI (seerumista) 1038 S -Antitry
ALFA-1-ANTITRYPSIINI (ulosteesta) 3341 F -Antitry
ALFA-1-FETOPROTEIINI (kasvainmerkkiainetutkimuksena) 1040 S -AFP
ALFA-1-FETOPROTEIINI (raskauden aikana) 1039 Am-AFP, näytä lisää...
ALFA-1-MIKROGLOBULIINI (virtsasta) 4755 cU-A1Miglo, näytä lisää...
ALKALINEN FOSFATAASI 4587 P -AFOS
ALKALINEN FOSFATAASI, ISOENTSYYMIT 1048 S -AFOS-Is
ALK-EML4 -fuusiogeenitutkimus ei-pienisoluisessa keuhkosyövässä 5239 Tu-FISH
ALKOHOLIT 4285 S -Alkot
ALLERGEENI, IgE VASTA-AINEET (yksittäisiä allergeeneja kohtaan) 3836 S -AllIgE, näytä lisää...
ALLERGEENI, IgG VASTA-AINEET (yksittäisiä allergeeneja kohtaan) 5100 S -AbG-I1, näytä lisää...
ALPRATSOLAAMI 3920 S -Alprat
ALUMIINI 2998 P -Al, näytä lisää...
ALZHEIMERIN TAUDIN DIAGNOSTISET MERKKIAINETUTKIMUKSET (selkäydinnesteestä) 14809 Li-Alzheim, näytä lisää...
AMEEBA, VASTA-AINEET 1053 S -AmebAb
AMEEBA, VÄRJÄYS 4088 -AmebVr, näytä lisää...
AMFETAMIINI (virtsasta) 1055 U -Amfet-O, näytä lisää...
AMIKASIINI 3000 S -AMI
AMINOGLYKOSIDIEN AIHEUTTAMA KUUROUS, MT-RNR1-GEENI, veri 92137 B -1555-D
AMINOHAPOT (plasmasta ja selkäydinnesteestä) 1059 Li-Aminoh, näytä lisää...
AMINOHAPOT (vuorokausivirtsasta) 1058 dU-Aminoh
AMIODARONI 3922 S -Amiod
AMITRIPTYLIINI 1068 S -Amitrip
AMMONIUM-IONI 1071 P -NH4-ion
AMPA-reseptori, vasta-aineet 92226 Li-AMPA1Ab, näytä lisää...
AMYLAASI 1079 Se-Amyl, näytä lisää...
AMYLAASI, HAIMAPERÄINEN 4590 P -AmylP
AMYLAASI, ISOENTSYYMIT 1083 S -Amyl-Is
AMYLOIDI (kval) 4035 Ts-AA-O
AMYOTROFINEN LATERAALISKLEROOSI (ALS), D90A-MUTAATIO 92138 B -FALS-D, näytä lisää...
AMYOTROFINEN LATERAALISKLEROOSI (ALS), SOD1-GEENIN SEKVENSOINTI 92140 B -SOD1-D, näytä lisää...
ANDROSTENDIONI 1085 S -ADIONI
ANGELMANIN OIREYHTYMÄN JATKOTUTKIMUS 92132 B -AS2-D
ANGELMANIN OIREYHTYMÄ, UBE3A-GEENIN MUTAATIOHAKU 92133 B -UBE3A-D
ANGIOTENSIINI-1- KONVERTAASI 1092 S -ACE, näytä lisää...
ANTIFAKTORI XA-AKTIIVISUUS (hepariinin estovaikutus aktivoituneeseen hyytymistekijä X:een) 3828 P -AntiFXa
ANTIMONI 6079 U -Sb
ANTI-MULLER-HORMONI 9620 S -AMH
ANTISTAFYLOLYSIINI 1100 S -ASTA
ANTISTREPTOLYSIINI 1101 S -AST
ANTITROMBIINI III 1103 P -AT3, näytä lisää...
APECED-OIREYHTYMÄ, AIRE-GEENIN VALTAMUTAATIOIDEN DNA-TUTKIMUS 4641 B -APECED, näytä lisää...
APOLIPOPROTEIINI E, DNA-TUTKIMUS 4092 B -ApoE-D
ARGINOSUKKINAATTIURIA (ASA-URIA), ASL-GEENIN VALTAMUTAATION DNA-TUTKIMUS 4697 B -ASAUR-D
ARIPIPRATSOLI 6150 S -Aripi
ASETYYLI- JA PSEUDOKOLIINIESTERAASI (verestä) 1123 B -AChEs
ASETYYLIKOLIINIESTERAASIN OSOITTAMINEN 4036 Ts-AChEs-O
ASETYYLIKOLIINIRESEPTORI, VASTA-AINEET 3427 S -AChRAb
ASKITESNESTEEN PERUSTUTKIMUKSET 1074 As-Amyl, näytä lisää...
ASPARTAATTIAMINOTRANSFERAASI 4591 P -ASAT
ASPARTYLGLUKOSAMINIDAASIGEENI, DNA-TUTKIMUS 3772 B -AGU-D
ASPERGILLUS, ANTIGEENI 1816 S -AspeAg, näytä lisää...
ASPERGILLUS FLAVUS, IGG VASTA-AINEET 9530 S -AspFlaG
ASYYLIKARNITIINI
AUTOSOMAALINEN RESESSIIVINEN RAKKULAMUNUAISTAUTI, PKHD1-GEENIN VALTAMUTAATIOT, VERI 8494 B -ARPKD-D
A-VITAMIINI 1113 fS-A-Vit
AVLOSULFONI 1133 S -Avlos

B Yläreunaan

BAKTEERI, JATKOVILJELY (virtsasta) 3777 U -BaktJVi
BAKTEERI, VILJELY (nielusta)
BAKTEERI, VILJELY (peritoneaalidialyysinesteestä) 4754 Pd-BaktVi
BAKTEERI, VILJELY (selkäydinnesteestä, sisältää värjäyksen) 1154 Li-BaktVi
BAKTEERI, VILJELY (suonikanyylista) 4753 Ca-BaktVi
BAKTEERI, VILJELY (verestä) 1153 B -BaktVi, näytä lisää...
BAKTEERI, VILJELY (virtsasta) 1155 U -BaktVi
BAKTEERI, VILJELY (ysköksestä, sisältää värjäyksen) 3493 Ex-BaktVi
BAKTEERI, VILJELY 1 (Anaerobi- ja aerobiviljely sekä värjäys) 3491 Pu-BaktVi1
BAKTEERI, VILJELY 1 (Salmonella, Shigella, Yersinia, Campylobacter) 3442 F -BaktVi1
BAKTEERI, VILJELY 2 (Aerobiviljely) 3492 Pu-BaktVi2
BAKTEERI, VILJELY 3 (Bacillus cereus, Clostridium perfringens, Staphylococcus aureus) 3584 F -BaktVi3
BAKTEERI, VÄRJÄYS 1159 -BaktVr
BAL-NÄYTE
BARBITURAATIT (kval) (virtsasta) 1166 U -Barb-O
BARTONELLA, VASTA-AINEET 1819 S -BartAb
BCR/ABL-GEENIEN FUUSIO-RNA, t(9:22), (kvantitatiivinen), JÄÄNNÖSTAUTIMÄÄRITYS 9641 B -Fuus-qR, näytä lisää...
BEETA-2-MIKROGLOBULIINI 1170 Li-B2Miglo, näytä lisää...
BENTSODIATSEPIINIT (KVAL) 3672 S -Bendi-O
BENTSODIATSEPIINIT (virtsasta) 1178 U -Bendi-O, näytä lisää...
BILIRUBIINI, BILIRUBIINIKONJUGAATIT BILIRUBIINI, LAPSET 151 P -Bil-L, näytä lisää...
BILIRUBIINI (KVAL) (virtsasta) 1187 U -Bil-O
BILIRUBIINI (lapsivedestä) 1183 Am-Bil
B-Immunofenotyypitys, B-muistisolut 6258 B -smB-Fc
BIOLOGISET LÄÄKKEET / MONOKLONAALISET VASTA-AINEET, PITOISUUS- JA VASTA-AINEMÄÄRITYKSET 92522 S -Adalimu, näytä lisää...
BLASTISOLUT (selkäydinnesteestä) 1190 Li-Blastit
BORDETELLA PERTUSSIS, NUKLEIINIHAPPO (KVAL)
BORDETELLA PERTUSSIS, VASTA-AINEET 2471 S -BopeAb
BORDETELLA PERTUSSIS, VILJELY 2472 -BopeVi
BORRELIA, NUKLEIINIHAPPO (KVAL) 4202 -BorrNhO
BORRELIA, VASTA-AINEET 3552 S -BorrAb, näytä lisää...
BRAF-geenin pistemutaatio 9862 Ts-BRAF-D, näytä lisää...
BRONKOALVEOLAARIHUUHTELUNESTE (BAL), PERUSTUTKIMUKSET 1007 -ActiVi, näytä lisää...
BRONKOALVEOLAARINEN HUUHTELUNÄYTE, ASBESTIN KVANTITOIMINEN 4039 Bl-BAL-2
BRONKOALVEOLAARINEN HUUHTELUNÄYTE, SOLUTUTKIMUS 4038 Bl-BAL-1
BRONKUSERITTEEN IRTOSOLUTUTKIMUS 4040 Bf-Syto
BRUCELLA, VASTA-AINEET 1205 S -BrucAb
BUPIVAKAIINI 3699 S -Bupiva
BUPRENORFIINI (seerumista) 4733 S -Bupre
BUPRENORFIINI (virtsasta) 1822 U -BupreCt, näytä lisää...
BUPRENORFIINI (virtsasta), pikatesti 9881 U-BuprPika
B1-VITAMIINI 4948 fB-B1-Vit
B12-VITAMIINI 1137 S -B12-Vit
B12-VITAMIINI, AKTIIVINEN
B12-VITAMIINI, TRANSKOBALAMIINI II:EEN SITOUTUNUT 1142 S -B12-TC2
B6-VITAMIINI 6080 fP-B6-Vit

C Yläreunaan

CADASIL, NOTCH3-GEENIN MUTAATIOT 92126 Ts-CADA-D, näytä lisää...
CADASIL, NOTCH3-GEENIN SEKVENSOINTI LAAJA 92128 B -NOTCH-D
CAMPYLOBACTER, VASTA-AINEET 3058 S -CampAb
CAMPYLOBACTER, VILJELY 2021 F -CampVi
CA12-5 ANTIGEENI 3414 S -CA12-5
CA15-3 ANTIGEENI 3587 S -CA15-3
CA19-9 ANTIGEENI 3412 S -CA19-9
CBFB-MYH11 GEENIEN FUUSIO-RNA, inv(16), (kvantitatiivinen), JÄÄNNÖSTAUTIMÄÄRITYS 9641 B -Fuus-qR, näytä lisää...
C-DEF
CD34-POSITIIVISET KANTASOLUT (verestä) 5194 B -SC
CD4-LYMFOSYYTTIEN IMMUNOSUPRESSION TASO, MITTAUS 6137 B -CD4Sup
CHARCOT-MARIE-TOOTH -TAUTI, X-KROMOSOMAALINEN (CX32-GEENI), veri 92147 B -Cx32-D
CHARCOT-MARIE-TOOTH 1A -TAUTI, PMP22-GEENIN (17p11.2) KOPIOLUKU, veri 92143 B -CMT-D
CHARCOT-MARIE-TOOTH 1 JA HNPP, PMP22-GEENIN MUTAATIO, veri 92142 B -PMP22-D
CHARCOT-MARIE-TOOTH 1 JA 2 -TAUDIT, MPZ/P0-GEENI, veri 92146 B -P0-D
CHARCOT-MARIE-TOOTH 1 -TAUTI, LITAF-GEENIN MUTAATIO, veri 92144 B -LITAF-D
CHARCOT-MARIE-TOOTH 2 -TAUTI, MFN2-GEENIN MUTAATIOT, veri 92145 B -MFN2-D
CHLAMYDIA PNEUMONIAE, NUKLEIINIHAPPO (kval)
CHLAMYDIA PNEUMONIAE, VASTA-AINEET 4955 S -ChpnAb, näytä lisää...
CHLAMYDIA PSITTACI, VASTA-AINEET
CHLAMYDIA TRACHOMATIS, IgG VASTA-AINEET 4100 S -ChtrAbG
CHLAMYDIA TRACHOMATIS JA NEISSERIA GONORRHOEAE, NUKLEIINIHAPPO (KVAL) 1738 -CtNgNhO, näytä lisää...
cKIT-GEENIN D816V -MUTAATION OSOITUS 92502 Bm-KIT816
cKIT-GEENIN EKSONIN 17 SEKVENSOINTI 92504 Ts-KITsekv, näytä lisää...
CLOSTRIDIUM DIFFICILE, TOKSIINI
CLOSTRIDIUM DIFFICILE, TOKSIINIGEENI, NUKLEIINIHAPPO 6141 F -CldTNhO
CLOSTRIDIUM DIFFICILE, VILJELY
COHENIN OIREYHTYMÄ, COH1-GEENIN VALTAMUTAATION DNA-TUTKIMUS 4699 B -COHEN-D
COOMBS, SUORA 3015 E -Coomb-O
CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE, VILJELY 1254 -CodiVi
COXIELLA BURNETII, VASTA-AINEET 2557 S -CobuAb
COXSACKIE-VIRUS, VASTA-AINEET
C-PEPTIDI, PROINSULIININ 2503 S -C-Pept
C-REAKTIIVINEN PROTEIINI 4594 P -CRP
CRH-KOE
CRYPTOCOCCUS NEOFORMANS, ANTIGEENI 1828 -CrneAg
CRYPTOSPORIDIUM, VÄRJÄYS 3444 F -CrypVr
CYTOMEGALOVIRUS, NUKLEIINIHAPPO (KVANT) 4359 -CMVNhO, näytä lisää...
CYTOMEGALOVIRUS, VASTA-AINEET 2727 S -CMVAb, näytä lisää...
C1-ESTERAASIN INHIBIITTORI 1209 S -C1Inh
C1-ESTERAASIN INHIBIITTORI, AKTIIVISUUS 6090 P -C1InhBk

D Yläreunaan

DABIGATRAANI, FUNKTIONAALINEN KONSENTRAATIO (ESTOVAIKUTUS TROMBIINIAIKAAN) 6235 P -Dabi-Ta
DEHYDROEPIANDROSTERONI 1222 S -DHEA
DEHYDROEPIANDROSTERONI, SULFAATTI 3166 S -DHEAS
DEKSAMETASONI-KOE, LYHYT 1225 Pt-DXM-R1
DEKSTROPROPOKSIFEENI, SEULONTA (kval) 1833 U -Dxpro-O
DELTA-AMINOLEVULINAATTI 1228 dU-DALA, näytä lisää...
DELTA-AMINOLEVULINAATTIDEHYDRATAASI 1232 E -DALADT
DENGUE VIRUS, VASTA-AINEET 1836 Li-DengAb, näytä lisää...
DEOKSIKORTISOLI (11-) 1235 S -11Dok
DESIALOTRANSFERRIINI 4101 S -CDT
DESMOGLEIINI, VASTA-AINEET 4804 S -DsgAb
DIASTROFINEN DYSPLASIA, SLC26A2-GEENIN VALTAMUTAATIOIDEN DNA-TUTKIMUS 4725 B -DTD-D
DIATSEPAAMI 1240 S -Diatsep
DIFTERIA, VILJELY
DIGOKSIINI 1256 S -Digoks
DIHYDROTESTOSTERONI 1257 S -DhTesto
DISAKKARIDAASI-AKTIVITEETIT SUOLEN MUKOSASTA (KVAL)
DISIALOTRANSFERRIINI 4508 S -DST
DISOPYRAMIDI 1258 S -Disop
DISTAALINEN MYOFIBRILLAARINEN MYOPATIA, ZASP-GEENIN MUTAATIOT 4996 B -ZASP-D
DISTAALINEN MYOTILINOPATIA JA LGMD1A-TAUTI, MYOT-GEENIN MUTAATIOT 4995 B -MYOT-D
DNA, ERISTYS 4209 B -DNAex, näytä lisää...
DNA, NATIIVI, VASTA-AINEET 1261 S -DNAnAb
DNA-TUTKIMUS, HEMATOLOGINEN 3837 B -IG-D, näytä lisää...
DNA, virtaussytometria, luuydinnäytteestä 92526 Bm-DNAFc
DOKSEPIINI 3168 S -Doksep
DRPLA-TAUTI, DNA-TUTKIMUS, veri 92148 B -DRPLA-D
DUCHENNEN JA BECKERIN LIHASDYSTROFIAT, DMD / BMD 92129 B -DMLPA-D
D-VITAMIINI 1220 P -D-25, näytä lisää...
DYSMORFISET PUNASOLUT, VIRTSA 4210 U -ErytDys
DYSTROFIA MYOTONICA 1, DMPK-GEENIN TOISTOJAKSON EKSPANSION DNA-TUTKIMUS 4648 B -DM1-D, näytä lisää...
DYSTROFIA MYOTONICA 2, ZNF9-GEENIN TOISTOJAKSON DNA-TUTKIMUKSET 4889 B -DM2ALLD, näytä lisää...

E Yläreunaan

ECHINOCOCCUS, VASTA-AINEET 1285 S -EchiAb
EGFR-GEENIN PISTEMUTAATIO, KUDOSNÄYTTEESTÄ 9679 Ts-EGFR-D
EKG, PITKÄAIKAISREKISTERÖINTI 1279 Pt-EKG-Pa
EKG, 12 KYTKENTÄÄ LEVOSSA 1270 Pt-EKG-12, näytä lisää...
EKG, 15 KYTKENTÄÄ LEVOSSA 1271 Pt-EKG-15
ELASTAASI 1 (ulosteesta) 1718 F -Elast1
ELOHOPEA 1314 B -Hg, näytä lisää...
ENDOMYOCARDIUMIN HISTOLOGINEN TUTKIMUS 4042 He-PAD
ENDOMYSIUM, VASTA-AINEET 4390 S -EMAbA, näytä lisää...
ENTEROBIUS VERMICULARIS (KVAL) 2053 F -Enve-O
ENTEROKOKKI, VANKOMYSIINIRESISTENTTI, VILJELY 1788 -VREVi
ENTEROVIRUS, IgG-vasta-aineet 1839 Li-EvirAbG, näytä lisää...
ENTERO VIRUS, NUKLEIINIHAPPO (KVAL) 4392 -EVirNhO
EOSINOFIILISTEN GRANULOSYYTTIEN KATIONINEN PROTEIINI 4108 S -ECP
EOSINOFIILIT (verestä) 1330 B -Eos
EOSINOFIILIT, YSKÖS 1331 Ex-Eos
EPSTEIN-BARR VIRUS, NUKLEIINIHAPPO (KVANT) 4775 P -EBVNh, näytä lisää...
EPSTEIN-BARR -VIRUS, VASTA-AINEET 1335 S -EBVAb
ERYTRO- JA SIDEROFAAGIT (selkäydinnesteestä) 1338 Li-Faagit
ERYTROPOIETIINI 1339 S -EPO, näytä lisää...
ERYTROSYYTIT, TILAVUUSOSUUS 1358 B -HKR, näytä lisää...
ESCHERICHIA COLI, ENTEROHEMORRHAGINEN 4103 F -EHEC
ESCHERICHIA COLI, ENTEROHEMORRHAGINEN, TOKSIININ OSOITTAMINEN 1845 F -EHECTox
ESTRADIOLI 1366 S -E2
ESTRADIOLI, HERKKÄ MÄÄRITYS 9468 S -EstdioL
ESTRONI 1375 S -E1
ETANOLI 4305 S -EtOH
ETO-AML1 GEENIEN FUUSIO-RNA, t(8;21), (kvantitatiivinen), JÄÄNNÖSTAUTIMÄÄRITYS 9641 B -Fuus-qR, näytä lisää...
ETOSUKSIMIDI 1383 S -Etosux
ETYLEENIGLYKOLI
E-VITAMIINI 3169 fS-E-Vit
E2A-PBX1 GEENIEN FUUSIO-RNA, t(1;19), (kvantitatiivinen), JÄÄNNÖSTAUTIMÄÄRITYS 9641 B -Fuus-qR, näytä lisää...

F Yläreunaan

FABRYN TAUTI, GLA-GEENIN DELEETIOT, veri 92149 B -GMLPA-D
FABRYN TAUTI, GLA-GEENIN MUTAATIOT, VERI 92519 B -GLA-D
FAKTORI B 6091 P -FakB
FAMILIAALINEN ADENOMATOOTTINEN POLYPOOSI (FAP), LAAJA APC-GEENIN MUTAATIOHAKU 4651 B -FAPL-D
FANCONIN ANEMIAN KROMOSOMITUTKIMUS, VERI 9697 B -KromFA
FENOBARBITAALI 1387 S -Fenob
FENSYKLIDIINI, SEULONTA (kval) 1847 U -Fensy-O
FENYTOIINI 1243 S -Fenyt, näytä lisää...
FENYYLIKETONURIA, SEULA 5258 B -PKU-seu
FERRITIINI 4826 P -Ferrit
FERROKELATAASI, LYMFOSYYTIT 9587 Ly-FECH
FIBRIININ D-DIMEERIT 4113 P -FIDD
FIBRINOGEENI 1399 P -Fibr
FIP1L1-PDGFRalfa FUUSIOGEENI, DNA-TUTKIMUS, luuydin 92506 Bm-FIP1L1
FK-506
FLEKAINIDI 3702 S -Flekain
FLT3-GEENIMUTAATION KVANTITATIIVINEN JÄÄNNÖSTAUTIANALYYSI, luuydin 9819 Bm-FLT3-QD
FLT3-GEENIN MUTAATIOHAKU, luuydin 9818 Bm-FLT3-D
FLT3-GEENIN MUTAATIOHAKU, veri 92508 B -FLT3-D
FLT3-GEENIN MUTAATIO, KVANT. JÄÄNNÖSTAUTIANALYYSI, veri 92507 B -FLT3-QD
FLT3-GEENIN SEKVENSSIANALYYSI ASO-ALUKETTA VARTEN 92509 Bm-FLT3sek, näytä lisää...
FLUOKSETIINI 3805 S -Fluoks
FLUORESENSSI IN SITU HYBRIDISAATIO, ANEUPLOIDIA, ISTUKKA 9619 Cv-FISHAn
FLUORESENSSI IN SITU HYBRIDISAATIO, ANEUPLOIDIA, LAPSIVESI 4799 Am-FISHAn
FLUORESENSSI IN SITU HYBRIDISAATIO -TUTKIMUS (FISH-TUTKIMUS) 4768 U -FISH, näytä lisää...
FLUORESENSSI IN SITU HYBRIDISAATIO -TUTKIMUS, MIKRODELEETIOT 4770 B -FISHDel, näytä lisää...
FLUORESENSSI IN SITU HYBRIDISAATIOTUTKIMUS, VIRTSAN SOLUT 4768 U -FISH
FLUVOKSAMIINI 1851 S -Fluvoks
FOLAATTI 1414 fE-Folaat, näytä lisää...
FOLLIKKELIA STIMULOIVA HORMONI 1422 S -FSH
FOSFAATTI, EPÄORGAANINEN 1429 dU-Pi, näytä lisää...
FOSFOLIPIDI, VASTA-AINEET 3607 S -PLAb
FRAGIILI-X, DNA-TUTKIMUS 4112 B -FraX-D, näytä lisää...
FRANCISELLA TULARENSIS, VASTA-AINEET 2816 S -FrtuAb
FRIEDREICHIN ATAKSIA, DNA-TUTKIMUS, veri 92150 B -FRDA-D
FSH-RESEPTORIGEENIN VALTAMUTAATION DNA-TUTKIMUS 4652 B -FSHr-D
FYTAANIHAPPO 4875 S -Fytah

G Yläreunaan

GABA-B-reseptori1, vasta-aineet 92230 Li-GABB1Ab, näytä lisää...
GABAPENTIINI 4630 S -Gabapen
GALAKTOOSI-KOE, PUOLIINTUMISAIKA (maksan toiminnan tutkimiseksi) 1447 Pt-Gal-R3
GAMMAHYDROKSIBUTYRAATTI, VARMISTUS 4612 U -GHBCt
GANGLIOSIDI, VASTA-AINEET 4116 S -GangAb
GASTRIINI 1448 fS-Gastr
GASTROSKOPIANÄYTTEIDEN HISTOLOGINEN TUTKIMUS 4043 Ts-PADGast
GELSOLIINIGEENI, DNA-TUTKIMUS 3947 B -Gelso-D
Genetiikan erikoistutkimukset 92500 -GenErik
GENETIIKAN ERIKOISTUTKIMUKSET; PERINNÖLLISET SAIRAUDET
GENETIIKAN ESIKÄSITTELY 9601 B -GenEsik, näytä lisää...
GENTAMYSIINI 1450 S -GEN
GHRH-KOE
GI-ALUEEN NÄYTTEEN HISTOLOGINEN TUTKIMUS, LAAJA LEIKKAUSPREPARAATTI 6147 Gi-PAD-4
GIARDIA JA CRYPTOSPORIDIUM, ANTIGEENIT ULOSTEESTA 17748 F -GiCrAg
GLIADIINIPEPTIDIT, DEAMIDOIDUT VASTA-AINEET 6298 S -DGPAb, näytä lisää...
GLOMERULUSSUODOSNOPEUS, ESTIMOITU, CKD-EPI -kaava 6354 Pt-GFRe
GLOMERULUSSUODOSNOPEUS, ESTIMOITU, Cockcroft-Gaultin kaava 4999 Pt-GFRe-CG
GLOMERULUSSUODOSNOPEUS, ESTIMOITU, MDRD-kaava 6000 Pt-GFRe-MD
GLOMERULUSTYVIKALVO, VASTA-AINEET 1456 S -GbmAb
GLUKAGONI 4975 P -Glkg
GLUKAGONI-KOE (C-PEPTIDIMÄÄRITYS) 1457 Pt-Glkg-R1
GLUKAGONI-KOE (hypoglykemian tutkimiseksi lapsilla) 5062 Pt-Glkg-R3
GLUKAGONI-KOE (kasvuhormoni- ja kortisolimääritykset) 3344 Pt-Glkg-R2
GLUKOOSI 1468 fP-Gluk, näytä lisää...
GLUKOOSI (kertavirtsasta) 1475 U -Gluk
GLUKOOSI-KOE, KASVUHORMONI 3716 Pt-Gluk-R5
GLUKOOSI-KOE, ORAALINEN, LYHYT, PITKÄ JA RASKAUDENAIKAINEN, GLUKOOSI-INSULIINIKOE 1483 Pt-Gluk-R1, näytä lisää...
GLUKOOSI (nivelnesteestä, pleuranesteestä ja askitesnesteestä) 1461 As-Gluk, näytä lisää...
GLUKOOSI (selkäydinnesteestä) 1470 Li-Gluk
GLUKOOSI-6-FOSFAATTIDEHYDROGENAASI 1481 E -G6PD
GLUTAMAATTIDEKARBOKSYLAASI, VASTA-AINEET 4400 S -GadAb
GLUTAMYYLITRANSFERAASI 4597 P -GT
GLYKOSAMINOGLYKAANIT (vuorokausivirtsasta ja kertavirtsasta) 1496 dU-GAG, näytä lisää...
GLYSEROLIHEMOLYYSIKOE 5076 E -GlyHem
GONOKOKKI
GYNEKOLOGINEN IRTOSOLUTUTKIMUS 4044 Pt-Papa-1

H Yläreunaan

HAEMOPHILUS INFLUENZAE (B), VASTA-AINEET, ROKOTE 3585 S -HibAb
HAIMANSIIRTOPOTILAAN HLA TUTKIMUSPAKETTI 12951 E -ABORhSP, näytä lisää...
HAIMAPERÄINEN PEPTIDI 4628 fS-PP
HALOPERIDOLI 3949 S -Halop
HANE -TUTKIMUS
HAPTOGLOBIINI 1545 S -Haptog
HAURASHERMO-OIREYHTYMÄ, PMP22-GEENIN (17p11.2) KOPIOLUKU, veri 92152 B -HNPP-D
HELICOBACTER PYLORI, ANTIGEENI 3952 F -HepyAg
HELICOBACTER PYLORI, IgG VASTA-AINEET 3954 S -HepyAbG
HELICOBACTER PYLORI, VILJELY 4117 Ts-HepyVi
HEMATOLOGINEN FUUSIOGEENIN JÄÄNNÖSTAUTIMÄÄRITYS, SEURANTAVAIHE (KVANT) 9641 B -Fuus-qR, näytä lisää...
HEMATOLOGINEN FUUSIOGEENISEULONTA, DIAGNOOSIVAIHE (KVAL) 9639 B -Fuus-mR, näytä lisää...
HEMATOLOGINEN MARKKERITUTKIMUS (FENOTYYPITYS) 5091 B -HemMark, näytä lisää...
HEMOGLOBIINI
HEMOGLOBIINI-A1c 6128 B -HbA1c
HEMOGLOBIINI, FETAALI 1562 B -Hb-F
HEMOGLOBIINI, FETAALI, VIRTAUSYTOMETRIA 31562 B -HbF-Fc
HEMOGLOBIINI, FRAKTIOT, VERESTÄ 1564 B -Hb-Fr
HEMOGLOBIINI, HIILIMONOKSIDI (häkä) 1566 B -Hb-CO
HEMOGLOBIINI, ISOELEKTRINEN FOKUSOINTI, VERESTÄ 3042 B -Hb-IEF
HEMOGLOBIINI (plasmasta) 1554 P -Hb
HEMOGLOBIINI (ulosteesta) 3813 F -hHb-O
HEMOGLOBIINI (virtsasta) 1881 U -KemSeul
HEMOKROMATOOSI, DNA-TUTKIMUS 1858 B -Hemok-D
HEMOSIDERIINI (KVAL) (virtsasta) 1572 U -Hemsi-O
HEPARIINITROMBOSYTOPENIATUTKIMUS 4399 B -HeparTP
HEPATIITTI A VIRUS, VASTA-AINEET 3346 S -HAVAb
HEPATIITTI B VIRUS, c-ANTIGEENI, IgM VASTA-AINEET 3347 S -HBcAbM
HEPATIITTI B VIRUS, c-ANTIGEENI, VASTA-AINEET 1606 S -HBcAb
HEPATIITTI B VIRUS, DIAGNOSTISET TUTKIMUKSET 1604 S -HBeAg, näytä lisää...
HEPATIITTI B VIRUS, e-ANTIGEENI 1604 S -HBeAg
HEPATIITTI B VIRUS, e-ANTIGEENI, VASTA-AINEET 1607 S -HBeAb
HEPATIITTI B-VIRUS, NUKLEIINIHAPPO 6042 -HBVNhO, näytä lisää...
HEPATIITTI B VIRUS, s-ANTIGEENI 1605 S -HBsAg
HEPATIITTI B VIRUS, s-ANTIGEENI, VASTA-AINEET 1608 S -HBsAb
HEPATIITTI C VIRUS, GENOTYYPIN MÄÄRITYS 1859 -HCVNhTy
HEPATIITTI C VIRUS, NUKLEIINIHAPPO (KVAL) 4314 S -HCVNhO
HEPATIITTI C VIRUS, NUKLEIINIHAPPO (KVANT) 1721 S -HCVNh
HEPATIITTI C VIRUS, VASTA-AINEET 3815 S -HCVAb
HEPATIITTI D VIRUS, VASTA-AINEET 3521 S -HDVAb
HEPATIITTI E-VIRUS, VASTA-AINEET 4313 S -HEVAb
HERPES SIMPLEX VIRUS, ANTIGEENI
HERPES SIMPLEX VIRUS, NUKLEIINIHAPPO (KVAL) 1860 -HSVNhO, näytä lisää...
HERPES SIMPLEX VIRUS, VASTA-AINEET 1615 S -HSVAb, näytä lisää...
HERPES SIMPLEX VIRUS, VILJELY
HERPES SIMPLEX-VIRUS 1 JA 2, VASTA-AINEET 1861 Li-HSV1AbG, näytä lisää...
HER-2, ONKOGEENI, ISH–TUTKIMUS 4721 Ts-HER2ISH
HE4 PROTEIINI 9686 S -HE4
HIIVA, VILJELY 1628 -CandVi
HISTONI, VASTA-AINEET 3548 S -HistAb
HI VIRUS, ANTIGEENI JA VASTA-AINEET, YHDISTELMÄTUTKIMUS 4813 -HIVAgAb, näytä lisää...
HI VIRUS 1, NUKLEIINIHAPPO (KVANT) 4484 -HIV1Nh, näytä lisää...
HLA-NARKOLEPSIA, DNA-tutkimus 4881 B -HLANark
HLA-TYYPITYS JA LEUKOSYYTTIVASTA-AINEET TROMBOSYYTTISIIRTOA VARTEN 12951 E -ABORhSP, näytä lisää...
HMGCR, VASTA-AINEET 9875 S -HMGCRAb
HOLOTRANSKOBALAMIINI
HOMEPÖLY, IGG VASTA-AINEET 8444 S -HopoIgG
HOMEPÖLY, VASTA-AINEET (altistuksen perusteella määräytyvät erityistutkimukset) 8444 S -HopoIgG, näytä lisää...
HOMEPÖLY, VASTA-AINEET (MAATALOUSMIKROBIT) 9458 S -MaatAbE
HOMEPÖLY, VASTA-AINEET (SAHATYÖNTEKIJÄT) 9450 S -Hom3AbE
HOMEPÖLY, VASTA-AINEET (VIHANNESVILJELY) 9449 S -Hom4AbE
HOMOGENTISIINIHAPPO
HOMOKYSTEIINI 1867 fP-Hcyst
HUMAN HERPESVIRUS 6, NUKLEIINIHAPPO 6134 B -HHV6Nh, näytä lisää...
HUMAN HERPESVIRUS 6, VASTA-AINEET 1870 Li-HHV6Ab, näytä lisää...
HUMAN T-CELL LEUKEMIA VIRUS (HTLV), VASTA-AINEET 4119 S -HTLVAb
HUNTINGTONIN TAUTI, ITI5-GEENIN TOISTOJAKSON EKSPANSION DNA-TUTKIMUS 4656 B -HUNT-D
HUNTINGTONIN TAUTI 2, JPH3-GEENIN TOISTOJAKSOALUEEN EKSPANSION TUTKIMUS 92130 B -HUNT2-D
HUUME- JA LÄÄKEAINESEULONTA (kval) 1872 U -HuumL-O
HUUMESEULONTA (virtsasta) 4221 U -Huum-O
HUUMESEULONTA (virtsasta), pikatesti 9880 U-HuumPika
HYDROKSIBUTYRAATTI 1174 P -OHButyr
HYDROKSI-INDOLYYLIASETAATTI (5-) 1637 dU-5HIAA
HYDROKSIKARBATSEPIINI (10-) 3957 S -OHKarba
HYDROKSIKLOROKIINI JA KLOROKIINI 1640 S -OHKloro, näytä lisää...
HYDROKSIPROGESTERONI (17-) 1644 S -17HPROG
HYDROKSIPROLIINI 1645 U -HOP
HYDROKSITRYPTAMIINI (5-) 3959 S -5-HT
HYDROLETALUS-OIREYHTYMÄ, HYLS1-GEENIN VALTAMUTAATIO, kudos 92177 Ts-HYLS1-D
HYGIENIANÄYTE, VILJELY 1649 -HygVi
HYGIENIANÄYTE, VILJELY (ÄIDINMAITO) 3514 Mm-HygVi
HYPOKONDROPLASIA, FGFR3-GEENIN ASN540LYS-MUTAATIO, veri 92153 B -HCH-D
HYYTYMISTEKIJÄ IX 1211 P -FIX, näytä lisää...
HYYTYMISTEKIJÄ IX, VASTA-AINEET 4211 P -FIX-Ab
HYYTYMISTEKIJÄ V 2500 P -FV
HYYTYMISTEKIJÄ V GEENI, DNA-TUTKIMUS 4410 B -FV-D
HYYTYMISTEKIJÄ VII 2506 P -FVII
HYYTYMISTEKIJÄ VIII 1097 P -FVIII, näytä lisää...
HYYTYMISTEKIJÄ VIII, VASTA-AINEET 1098 P -F8-Ab
HYYTYMISTEKIJÄ X 2704 P -FX
HYYTYMISTEKIJÄ XI 2547 P -FXI
HYYTYMISTEKIJÄ XII
HYYTYMISTEKIJÄ XIII 4411 P -FXIII
HÄKÄ

I Yläreunaan

IBMPFD-TAUTI, VCP-GEENIN MUTAATIOT 4991 B -VCP-D
IgH-BCL2 -FUUSIOGEENI, KVANT. JÄÄNNÖSTAUTIANALYYSI 92511 Bm-BCL2-QD, näytä lisää...
IHO, IMMUNOFLUORESENSSITUTKIMUS 4047 Sk-PAD-IF
IHO, IMMUNOFLUORESENSSITUTKIMUS, IgA 4766 Sk-IF-IgA
IHOTTUMANÄYTTEEN HISTOLOGINEN TUTKIMUS 4184 Sk-PADIhot
IHO, VASTA-AINEET 1657 S -IhotAb, näytä lisää...
IMMUNOFIKSAATIOTUTKIMUS 3401 S -ImmFix, näytä lisää...
IMMUNOGLOBULIINI A, VASTA-AINEET 3049 S -IgAAb
IMMUNOGLOBULIINI D 1670 S -IgD
IMMUNOGLOBULIINI E 1673 S -IgE
IMMUNOGLOBULIINI E JA G, VASTA-AINEET (yksittäisiä allergeeneja kohtaan)
IMMUNOGLOBULIINI E, PERUSSEULONTA JA ERITTELY 1722 S -IgE-Pse
IMMUNOGLOBULIINI E, SUUNNATTU SEULONTA 7155 S -Hein1Ry, näytä lisää...
IMMUNOGLOBULIINI E, SUUNNATTU SEULONTA JA ERITTELY 7154 S -PölyEr, näytä lisää...
IMMUNOGLOBULIINI G, A JA M 1666 S -IgA, näytä lisää...
IMMUNOGLOBULIINI G, ALALUOKAT 3192 S -IgG-Sc
IMMUNOGLOBULIINIGEENI, SOMAATTISET HYPERMUTAATIOT 92514 Bm-IgSHM-D, näytä lisää...
IMMUNOGLOBULIINIGEENIT, DNA -TUTKIMUS 3837 B -IG-D, näytä lisää...
IMMUNOGLOBULIINI G, INDEKSI (selkäydinnesteestä) 3450 Li-IgG-Ind
IMMUNOGLOBULIINI G (kertavirtsasta) 1677 U -IgG
IMMUNOGLOBULIINI G (keräysvirtsasta) 4751 cU-IgG
IMMUNOGLOBULIINI G, OLIGOKLONAALINEN (aivo-selkäydinnesteestä; isoelektrinen fokusointi) 6168 Li-IgG-Oc
IMMUNOGLOBULIINI G (vuorokausivirtsasta) 1674 dU-IgG
IMMUNOGLOBULIINI JA TCR-GEENIT , ASO-PCR ALUKEHAKU, luuydin 9820 Bm-ASOAL-D
IMMUNOGLOBULIINI JA TCR-GEENIT , ASO-PCR ALUKEHAKU, veri 92513 B -ASOAL-D
IMMUNOGLOBULIINI, KEVYET KETJUT (virtsasta; Kappa, Lambda) 3832 dU-IgLcK, näytä lisää...
IMMUNOGLOBULIINI, KEVYTKETJUT, VAPAAT (seerumista) 4949 S -IgLc-V
IMMUNOKOMPLEKSIT 3050 S -CIC
IMMUUNITROMBOPENIATUTKIMUS, VASTASYNTYNEEN 4268 B -NAITseu
IMPLANTTIMETALLIT 2 (Cr, Co) JA IMPLANTTIMETALLIT 3 (Cr, Co, Ti) 9649 B -CrCoTi, näytä lisää...
IMUSOLMUKKEEN HISTOLOGINEN TUTKIMUS 4049 Ln-PAD
INCONTINENTIA PIGMENTI, NEMO-GEENIN DELEETIOMUTAATIO, veri 92154 B -IP-D
INDOSYANIINIVIHREÄKOE 1696 Pt-ICG-R
INFANTIILI NEURONAALINEN SEROIDILIPOFUSKINOOSI (INCL), VALTAMUTAATION DNA- TUTKIMUS 4657 B -INCL-D
INFLUENSSA A JA B JA VARIANTTIVIRUS, NUKLEIINIHAPPO (kval) 20787 -InfvNhO
INFLUENSSA A JA B VIRUS, ANTIGEENI 4746 -InfABAg
INHIBIINI B 9165 S -InhibB
INKOO VIRUS, VASTA-AINEET 1876 Li-InkoAb, näytä lisää...
INSULIINI 1700 P -Insu
INSULIINI-KOE, aikuiset 1703 Pt-Insu-R
INSULIININ KALTAINEN KASVUTEKIJÄ 1 (INSULIN-LIKE GROWTH FACTOR 1) 3253 S -IGF1
INSULIININ KALTAISTA KASVUTEKIJÄÄ SITOVA PROTEIINI 3 4503 S -IGFBP3
INSULIINIRESEPTORI, VASTA-AINEET 6162 S -InsuRAb
INSULIINI, VASTA-AINEET 1702 S -Insu-Ab
INTERLEUKIINI-2:N RESEPTORI, LIUKOINEN 4844 P -IL2R
INTERLEUKIINI 6 JA INTERLEUKIINI 8 4842 P -IL6, näytä lisää...
INTRINSIC FACTOR, SALPAAVAT VASTA-AINEET 1706 S -IFBl-Ab
IRTOSOLUTUTKIMUS, MUU 3053 -Syto
ISONIATSIDI, OSOITUS 3056 U -INH-O
ISOPROPANOLI
ISTUKAN HISTOLOGINEN TUTKIMUS 4424 Pl-PAD
ITRAKONATSOLI 6163 S -Itrakon

J Yläreunaan

JAK2 -GEENIN MUTAATIO, DNA-TUTKIMUS 4951 Bm-JAK2-D, näytä lisää...
JOHEKSOLIKOE 19529 Johek-Pika, näytä lisää...
JUVENIILI NEURONAALINEN SEROIDILIPOFUSKINOOSI (JNCL), CLN3-GEENIN VALTAMUTAATIOIDEN DNA-TUTKIMUS 4644 B -CLN3-D
JÄÄNNÖSTAUTIANALYYSI KAHTEEN ANTIGEENIRESEPTORIGEENIN UUDELLEENJÄRJESTYMÄÄN, luuydin 9821 Bm-ASO2-QD
JÄÄPLASMATILAUS V9996 Jpltil

K Yläreunaan

KADMIUM 1988 B -Cd, näytä lisää...
KAKSOSTEN IDENTTISYYDEN VARMISTAMINEN ei voi pyytää atk-välitteisesti
KALIUM 1994 dU-K, näytä lisää...
KALIUMKANAVA, VASTA-AINEET 9834 S -VGKCAb
KALPROTEKTIINI, ULOSTE 4803 F -Calpro
KALSITONIINI 2008 fS-CT
KALSIUM 4514 fP-Ca
KALSIUM, IONISOITUNUT 2019 S -Ca-Ion
KALSIUM (virtsasta) 2011 dU-Ca, näytä lisää...
KAMPYLOBAKTEERI
KANNABIS (virtsasta) 1880 U -CannaCt, näytä lisää...
KARBAMATSEPIINI 2027 S -Karba
KARDIOLIPIINI (LUES), VASTA-AINEET (selkäydinnesteestä) 3362 Li-KardAb
KARNITIINI 3853 S -Karni, näytä lisää...
KARSINOEMBRYONAALINEN ANTIGEENI 2034 S -CEA
KASVUHORMONI 2035 S -GH
KELIAKIAN HLA-TAUTIASSOSIAATIO, NUKLEIINIHAPPO 4640 B -HLAKeli
KENNEDYN OIREYHTYMÄ, DNA-TUTKIMUS, veri 92156 B -SBMA-D
KERULOPLASMIINI 2041 S -Kerulo
KESKUSHERMOSTON ERILLINEN NEUROPATOLOGINEN TUTKIMUS, OBDUKTIONÄYTE 4187 Cn-PAD
KESKUSHERMOSTON HISTOLOGINEN TUTKIMUS, KIRURGINEN NÄYTE 6301 Ts-PADCNS
KETIAPIINI 4631 S -Ketiap
KEUHKOKUDOKSEN ASBESTOOSITUTKIMUS 920 Lu-Asbes
KEUHKON HISTOLOGINEN TUTKIMUS, PARENKYYMITAUDIN SELVITTELY 4188 Lu-PAD
KEUHKONÄYTTEEN HISTOLOGINEN TUTKIMUS, LAAJA LEIKKAUSPREPARAATTI 6148 Lu-PAD-4
KIHOMATO
KINIDIINI 2054 S -Kinid
KITOTRIOSIDAASI 50011 P -Kitotri
KIVIANALYYSI 2058 U -Kivi
KLIININEN RASITUSKOE 2068 Pt-KlR-tje
KLIININEN RASITUSKOE, TYÖJOHTEINEN, PYÖRÄERGOMETRI 2068 Pt-KlR-tje
KLOBATSAAMI 3854 S -Klobat
KLOMIPRAMIINI 3500 S -Klopi
KLONATSEPAAMI 3060 S -Klona
KLONIDIINI-KOE (kasvuhormonierityksen tutkimiseksi lapsilla) 5064 Pt-Kloni-R
KLORIDI 2077 dU-Cl, näytä lisää...
KLORIDI (hiestä) 2084 Sw-Cl
KLOTSAPIINI 3964 S -Klotsa
KOKAIINI (virtsasta) 1884 U -KokaCt, näytä lisää...
KOLERA, VILJELY
KOLESTEROLI 4515 fP-Kol
KOLESTEROLI, HIGH DENSITY LIPOPROTEIINIT 4516 fP-Kol-HDL
KOLESTEROLI, LOW DENSITY LIPOPROTEIINIT 4599 fP-Kol-LDL
KOLIINIASETYYLITRANSFERAASIGEENIN MUTAATIOT KONGENIT. MYASTENIA-APNEA-SYNDROOMASSA (CMS-EA) 4886 B -CHATC-D
KOLIINIESTERAASI JA DIBUKAIINILUKU 2101 S -CHE, näytä lisää...
KOLLAGEENI I:N AMINOTERMINAALINEN TELOPEPTIDI 4477 U -INTP
KOLLAGEENI I:N KARBOKSITERMINAALINEN TELOPEPTIDI 3966 S -ICTP
KOLONOSKOPIANÄYTTEIDEN HISTOLOGINEN TUTKIMUS 4764 Ts-PADColo
KOMPLEMENTIN PUUTOSTUTKIMUS (S -C-Def)
KOMPLEMENTTI C3 JA C4 2106 S -C3, näytä lisää...
KOMPLEMENTTI C3 JA C4, AKTIVAATIOTUOTTEET (C3d, C4d) 3066 P -C3Aktt, näytä lisää...
KOMPLEMENTTI C4- TYYPITYS, DNA-TUTKIMUS 4818 B -C4-D
KOMPLEMENTTI, KOKONAISHEMOLYYTTINEN 4941 S -CH100
KOMPLEMENTTITUTKIMUKSET 1209 S -C1Inh, näytä lisää...
KONGENITAALI NEFROOSI (CNF), NPHS1-GEENIN VALTAMUTAATIOIDEN DNA-TUTKIMUS 4676 B -NPHS1-D, näytä lisää...
KONGENITAALINEN KLORIDIRIPULI (CCD), DRA-GEENIN VALTAMUTAATION DNA-TUTKIMUS 4690 Ts-CCD-D, näytä lisää...
KOPEPTIINI 9839 S -Kopept
KOPROPORFYRINOGEENIOKSIDAASI 2120 E -KporfOx
KORIONGONADOTROPIINI 2122 S -hCG
KORIONGONADOTROPIINI-A-ALAYKSIKKÖ 4234 S -hCG-A
KORIONGONADOTROPIINI-B-ALAYKSIKKÖ, IHMISEN, VAPAA (kasvainmerkkiainetutkimuksena) 5095 S -hCG-B-V
KORIONGONADOTROPIINI, IHMISEN (KVAL) (raskaudentoteamiskoe) 2124 U -hCG-O
KORIONGONADOTROPIINI-KOE 3210 Pt-hCG-R
KORTISOLI 2129 S -Korsol
KORTISOLI (syljestä) 20023 Sa-Korsol
KORTISOLI, VAPAA (vuorokausivirtsasta) 2130 dU-Kors-V
KOSTEUSVAURIOMIKROBIT, VASTA-AINEET 9760 S -KostAbE
KOSTEUSVAURIOPANEELI, LAAJA, VASTA-AINEET 9920 S -KoLaIgG, näytä lisää...
KRANIOSYNOSTOOSIT, FGFR2-GEENIN VALTAMUTAATIOT, veri 92157 B -FGFR2-D
KRAS GEENIN PISTEMUTAATIO, KUDOSNÄYTTEESTÄ 3860 Ts-KRAS-D
KREATIINI 2132 S -Krtiin
KREATIINIKINAASI, ISOENTSYYMIT 2137 S -CK-Is
KREATIINIKINAASI, KREATIINIKINAASI MB-ALAYKSIKKÖ 4517 P -CK, näytä lisää...
KREATIINIKINAASI, MB-ALAYKSIKKÖ, MASSA 4525 P -CK-MBm
KREATIINI-KREATINIINI-SUHDE 9614 U -KrtKrea
KREATINIINI, KREATINIININ POISTUMA 2141 dU-Krea, näytä lisää...
KROMI 2149 U -Cr
KROMOGRANIINI A JA B 6041 fP-CgA, näytä lisää...
KROMOSOMIEN 14;18 TRANSLOKAATIO BCL-2 GEENIN KOHDALLA 4323 Bm-BCL2-D, näytä lisää...
KROMOSOMITUTKIMUS, HEMATOLOGINEN, VERI 4551 B -KromHem
KROMOSOMITUTKIMUS, ISTUKKA 3641 Cv-Kromos
KROMOSOMITUTKIMUS, KUDOSNÄYTE 3741 Ts-Kromos
KROMOSOMITUTKIMUS, LAPSIVESI 2150 Am-Kromos
KROMOSOMITUTKIMUS, LUUYDIN 2152 Bm-Kromos
KROMOSOMITUTKIMUS, TUUMORI 5331 Tu-Kromos
KROMOSOMITUTKIMUS, VERI 2151 B -Kromos
KRYOGLOBULIINI 3656 S -Kryog
KRYOPRESIPITAATIN ANALYYSI 2159 S -Kryopre
KUDOKSEN PIKALEIKETUTKIMUS 4051 Ts-PADpika
KUDOSANTIGEENI B27 3075 Ly-HLAB27
KUDOSNÄYTE, IMMUNOFLUORESENSSITUTKIMUS 4053 Ts-PAD-IF
KUDOSNÄYTTEEN HISTOLOGINEN TUTKIMUS, LAAJA LEIKKAUSPREPARAATTI 4194 Ts-PAD-4
KUDOSNÄYTTEEN HISTOLOGINEN TUTKIMUS, SUPPEA LEIKKAUSPREPARAATTI 4056 Ts-PAD-3
KUDOSNÄYTTEEN HISTOLOGINEN TUTKIMUS, 1-3 ERITELTYÄ PIENTÄ NÄYTETTÄ, SAMAAN KOKONAISUUTEEN KUULUVIA 4054 Ts-PAD-1
KUDOSNÄYTTEEN HISTOLOGINEN TUTKIMUS, 4 TAI USEAMPIA ERITELTYJÄ PIENIÄ NÄYTTEITÄ 4055 Ts-PAD-2
KUDOSSOPEUTUVUUSTUTKIMUKSET 2166 Ly-HLA, näytä lisää...
KUDOSTRANSGLUTAMINAASI, VASTA-AINEET 1885 S -tTGAbA, näytä lisää...
KUPARI 2169 dU-Cu, näytä lisää...
KYLMÄHEMAGGLUTINIINIT 2173 S -Kyhemag
KYSTATIINI C 4507 P -KysC
KYSTISEN FIBROOSIN GEENI, 36 YLEISEUROOPPALAISTA GEENIVIRHETTÄ 1758 Ts-CFTR-D, näytä lisää...

L Yläreunaan

LAING DISTAALIMYOPATIA (MPD1), MYH7-GEENIN MUTAATIOT, VERI 6033 B -MYH7-D
LAKTAATTIDEHYDROGENAASI 4526 P -LD
LAKTAATTIDEHYDROGENAASI, ISOENTSYYMIT 2187 S -LD-Is
LAKTAATTI (kokoverestä) 2183 B -Laktaat
LAKTAATTI (nivelnesteestä) 3217 Sy-Laktaat
LAKTAATTI (plasmasta) 2184 fP-Laktaat
LAKTAATTI (selkäydinnesteestä) 2186 Li-Laktaat
LAKTOOSI-INTOLERANSSI, DNA-TUTKIMUS 4614 B -Lakt-D
LAKTOOSI-KOE 2197 Pt-Lakt-R1
LAMELLAARIKAPPALEET, LAPSIVESI 9611 Am-Lamel
LAMOTRIGIINI 4328 S -Lamotri
LANGERHANSIN SAAREKE, VASTA-AINEET 2198 S -LangAb
LASKO 2203 B -La
LDL-RESEPTORIGEENIN MUTAATIO, DNA-TUTKIMUS 3865 B -LDLRe-D, näytä lisää...
L-DOPA-KOE (kasvuhormonivasteen tutkimiseksi lapsilla) 5155 Pt-LDOPA-R
LEBERIN PERINNÖLLINEN OPTIKUSATROFIA (LHON), MITOKONDRIAALISEN DNA:N VALTAMUTAATIOIDEN TUTKIMUS 4672 B -LEBER-D
LEGIONELLA (kval, virtsasta) 4237 U -Legi-O
LEGIONELLA PNEUMOPHILA, VÄRJÄYS 3219 -LepnVr
LEGIONELLA, VASTA-AINEET 2205 S -LegiAb
LEGIONELLA, VILJELY 2206 -LegiVi
LEHMÄNMAITO, VASTA-AINEET 2207 S -MaitAb
LEHMÄ, NUKLEIINIHAPON OSOITUS, ÄIDINMAITO (KVAL) 4833 Mm-BovNhO
LEPTOSPIRA, VASTA-AINEET 2211 S -LeptAb
LESITIINI/SFINGOMYELIINI -SUHDE 2214 Am-L/S-Suh
LETAALI NEONATAALI METABOLINEN OIREYHTYMÄ (GRACILE), VALTAMUTAATIO 4727 B -GRACI-D, näytä lisää...
LEUKOSYYTIT, ERITTELYLASKENTA 2225 B -Diffi
LEUKOSYYTIT (verestä) 2218 B -Leuk
LEUKOSYYTTIEN FAGOSYTOOSITUTKIMUS 2388 L -NBTKoe
LEUKOSYYTTIEN SOPIVUUSKOE 4429 B -Leuxkoe
LEUKOSYYTTIVASTA-AINEET 22028 B -HLATrb, näytä lisää...
LEUKOSYYTTIVASTA-AINEET 9843 S -LeuAbEO, näytä lisää...
LEUKOSYYTTIVASTA-AINEET, ELINSIIRTOA ODOTTAVA 21057 S -LEUK-AB, näytä lisää...
LEUKOSYYTTIVASTA-AINEET, KANTASOLUSIIRTOA ODOTTAVA 22033 S -Leu-KS, näytä lisää...
LEUKOSYYTTIVASTA-AINEET, TOIMIVAN SIIRRÄNNÄISEN SEURANTA 20892 S -HLADSA, näytä lisää...
LGMD2A (KALPAINOPATIA) -TAUTI, CAPN3-GEENIN MUTAATIOT 4887 B -CAPN3-D
LGMD2D-TAUTI (LIMB-GIRDLE MUSCULAR DYSTROPHY TYPE 2A, ALFA-SARKOGLYKANOPATIA), SGCA-GEENIN VALTAMUTAATIO 4994 B -SGCA-D
LGMD2I- ja CMD1C-taut. aiheut. FKRP-geenin mutaatio, DNA-tutkimus 4888 B -FKRP-D
LGMD2I-TAUTI, FKRP-GEENIN VALTAMUTAATIO, VERI 6029 B -FKRPV-D
LIHAKSEN HISTOLOGINEN TUTKIMUS 4057 M -PAD
LIHAS-SILMÄ-AIVO-OIREYHTYMÄ (MEB), POMGT1-GEENIN VALTAMUTAATION DNA-TUTKIMUS 4703 B -MEB-D
LIHASSPESIFINEN TYROSIINIKINAASI, VASTA-AINEET 6101 S -MuSKAb
LIKVORIN IRTOSOLUTUTKIMUS 4059 Li-Syto
LIKVORIN PERUSTUTKIMUKSET
LIKVORVILJELY
LIMB-GIRDLE LIHASDYSTROFIA (LGMD1B) JA EMERY-DREIFUSS LIHASDYSTROFIA, LMNA-GEENIN MUTAATIOT 4998 B -LMNA-D
LIPAASI 2242 fS-Lipaas
LIPOPROTEIINI (a) 4144 fS-Lipo(a)
LIPOPROTEIINI, APO A1 JA LIPOPROTEIINI, APO B 2247 fS-LipoA1, näytä lisää...
LISTERIA, VASTA-AINEET 2256 S -ListAb
LISÄMUNUAINEN, VASTA-AINEET 2258 S -AdrAb
LITIUM 2260 S -Li
LONG CHAIN 3-HYDROXYACYL CoA DEHYDROGENAASIN PUUTOS (LCHAD), HADHA-GEENIN VALTAMUTAATION DNA-TUTKIMUS 4659 B -LCHAD-D
LRH-KOE 2263 Pt-LRH-R
LUPUSANTIKOAGULANTTI 3578 P -LupusAK
LUTEINISOIVA HORMONI 2265 S -LH
LUUN HISTOLOGINEN TUTKIMUS 4060 Bo-PAD
LUU- TAI PEHMYTKUDOSNÄYTTEEN HISTOLOGINEN TUTKIMUS, LAAJA LEIKKAUSPREPARATTI 6145 Bo-PAD-4
LUUYDINTUTKIMUS, MGG- JA RAUTAVÄRJÄYS 2269 Bm-MGGFe
LUUYTIMEN HISTOLOGINEN TUTKIMUS 4061 Bm-PAD
LUUYTIMEN SIIRRON JÄLKEINEN KIMERISMI, PCR-MENETELMÄ 92197 Bm-PCR-Kim, näytä lisää...
LYIJY 2271 B -Pb, näytä lisää...
LYMFOSYYTIT, ERITTELY 2275 B -LyDiff, näytä lisää...
LYMFOSYYTIT, STIMULAATIOKOE 4337 B -Ly-S
LYMFOSYYTIT, VAKUOLISOITUNEET 2907 B -Vakuly
LYSINURINEN PROTEIINI-INTOLERANSSI, SLC7A7-GEENIN SEKVENSOINTI, veri 92158 B -SLC7-D
LYSINURINEN PROTEIINI-INTOLERANSSI, SUOMALAINEN VALTAMUTAATIO, veri 92159 B -LPI-D
LYSOTSYYMI 2284 dU-LZM, näytä lisää...
LÄÄKEAINESEULONTA (KVAL) 3224 S -Lääke-O

M Yläreunaan

MADON MUNAT (KIHOMATO)
MAGNESIUM 2299 dU-Mg, näytä lisää...
MAKSA- JA MUNUAISMIKROSOMI, VASTA-AINEET 2313 S -LKMAb
MAKSAN HISTOLOGINEN TUTKIMUS 4064 Lr-PAD
MAKSANSIIRTOPOTILAAN HLA TUTKIMUSPAKETTI 12951 E -ABORhSP, näytä lisää...
MALARIAPLASMODIT
MANNOOSIA SITOVA LEKTIINI, GEENITUTKIMUS, VERI 92190 B -MBL-D
MELAS-OIREYHTYMÄ, MITOKONDRIAALISEN DNA:n VALTAMUTAATIOIDEN TUTKIMUS 4664 B -MELAS-D, näytä lisää...
MERRF-OIREYHTYMÄ, MITOKONDRIAALISEN DNA:N VALTAMUTAATIOIDEN TUTKIMUS 4669 Ts-MERRF-D
METADONI (seerumista) 4767 S -Metad
METADONI (virtsasta) 1892 U -MetadCt, näytä lisää...
METANEFRIINI JA NORMETANEFRIINI, PLASMASTA 9719 P -Metnef, näytä lisää...
METANEFRIINIT, 3-METOKSITYRAMIINI, METOKSIHYDROKSIMANDELAATTI, HOMOVANILLINAATTI 1634 dU-HVA, näytä lisää...
METANOLI
METHEMOGLOBIINI 2342 B -Hb-Met
METISILLIINIRESISTENTTI STAPHYLOCOCCUS AUREUS (MRSA), VILJELY
METOTREKSAATTI 2346 S -MTX
METYRAPONI-KOE-1 2347 Pt-MetyrR1
METYYLIFENIDAATTI 9864 U -MetfeCt, näytä lisää...
METYYLIHIPPURAATTI (virtsasta) 3229 U -MetHipp
METYYLIHISTAMIINI 3875 cU-MHistam
METYYLIMALONAATTI 4147 S -MetMal
MGMT-GEENIN PROMOOTTORIALUEEN METYLAATIOTUTKIMUS, KUDOS 9849 Ts-MGMTmet
MIANSERIINI 2349 S -Mians
MIKROFILARIAT (verestä) 2350 B -MiFi
MIRTATSAPIINI 1895 S -Mirtats
MITOKONDRIAALINEN HELIKAASI, TWINKLE-GEENI, LAAJA MUTAATIOHAKU 92178 Ts-Twinkle, näytä lisää...
MITOKONDRIAALINEN POLYMERAASI GAMMA, POLG-GEENIN, LAAJA MUTAATIOHAKU 92193 B -POLGL-D
MITOKONDRIAALINEN RESESSIIVINEN ATAKSIASYNDROOMA, veri 92194 B -MIRAS-D
MITOKONDRIAALISEN DNA:N RAKENNEMUUTOSANALYYSI, KUDOS 4102 Ts-Mitok-D
MITOKONDRIAALISET ENKEFALOPATIAT (MERRF, MELAS, NARP), veri 92160 B -MtPak-D
MITOKONDRIA, VASTA-AINEET 2357 S -MitoAb
MITOTAANI Ei voi tilata atk-välitteisesti
MLL-AF4 GEENIEN FUUSIO-RNA, t(4;11), (kvantitatiivinen), JÄÄNNÖSTAUTIMÄÄRITYS 9641 B -Fuus-qR, näytä lisää...
MOKLOBEMIDI 1896 S -Moklob
MOLEKYYLIKARYOTYYPITYS, SYNNYNNÄISET POIKKEAVUUDET, VERI 92120 B -Mksyn
MONITYYDYTTÄMÄTTÖMÄT RASVAHAPOT
MONIVÄRI-FISH -TUTKIMUS (mFISH-TUTKIMUS) 5351 B -mFISH, näytä lisää...
MONONUKLEOOSI, VASTA-AINEET (KVAL) 2360 S -MonAb-O
MONOTYYDYTTÄMÄTTÖMÄT RASVAHAPOT
MUENKEN OIREYHTYMÄ, FGFR3-GEENIN MUTAATIO, veri 92161 B -MUENK-D
MUKONIHAPPO (trans, trans) 1769 U -Mukon
MUKOPOLYSAKKARIDIT
MULIBREY-NANISMI, MUL-GEENIN VALTAMUTAATION DNA-TUTKIMUS VERESTÄ 4674 B -MUL-D
MULTIPPELI ENDOKRIININEN NEOPLASTIA, TYYPPI 1, DNA-TUTKIMUS 4340 B -MEN11-D, näytä lisää...
MUNASARJA, VASTA-AINEET 2362 S -OvarAb
MUNUAINEN, IMMUNOFLUORENSSITUTKIMUS 4066 Ki-PAD-IF
MUNUAISEN HISTOLOGINEN TUTKIMUS 4067 Ki-PAD
MUNUAISENSIIRTOPOTILAAN HLA 1 TUTKIMUSPAKETTI 12951 E -ABORhSP, näytä lisää...
MUNUAISENSIIRTOPOTILAAN HLA2 TUTKIMUSPAKETTI 12951 E -ABORhSP, näytä lisää...
MUNUAISENSIIRTOPOTILAAN LUOVUTTAJEHDOKKAAN HLA TUTKIMUSPAKETTI 2166 Ly-HLA
MUTAATIOTUTKIMUS, VERI 9749 B -DNAmut
MXA-PROTEIINI 4980 B -MxA
MYCOBACTERIUM, ERIKOISVILJELY (verestä) 4438 B -TbEVi
MYCOBACTERIUM, NUKLEIINIHAPPO (KVAL) 4244 -MycoNhO
MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS- HERKISTYNEET SOLUT, GAMMAINTERFERONI, ERITTÄVÄT SOLUT, VERESTÄ 6174 B -LyTbIFN
MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS- HERKISTYNEET SOLUT, GAMMAINTERFERONI, ERITYS, VERESTÄ 6173 B -TbIFNg
MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS, NUKLEIINIHAPON OSOITUS 4490 -TbNhO
MYCOBACTERIUM, VILJELY JA VÄRJÄYS 2812 -TbVi, näytä lisää...
MYCOPLASMA PNEUMONIAE, VASTA-AINEET 2367 S -MypnAb, näytä lisää...
MYELOPEROKSIDAASI, VASTA-AINEET 4148 S -MPOAb
MYKOFENOLIHAPPO 4771 P -MyPA
MYKOPLASMA PNEUMONIAE, NUKLEIINIHAPPO (KVAL)
MYOGLOBIINI 2370 U -Myogl, näytä lisää...
MYOSIITTITUTKIMUS (S-PMDM-T)
MYOTONIA CONGENITA, CLCN1-GEENIN MUTAATIOT 4990 B -CLCN1-D
MYRKYTYSTUTKIMUKSET 9129 B -Intoks, näytä lisää...
MÄRÄN YMPÄRISTÖN MIKROBIT, VASTA-AINEET 9750 S -MarAbE

N Yläreunaan

NAFTOLI, virtsasta 3977 U -Naftol
NARP-OIREYHTYMÄ, MITOKONDRIAALISEN DNA:N VALTAMUTAATION TUTKIMUS 4667 Ts-NARP-D
NATALITSUMABI, VASTA-AINEET 6028 S -NatsuAb
NATRIUM 2376 dU-Na, näytä lisää...
NATRIUREETTINEN PEPTIDI, B-tyypin N-terminaalinen propeptidi 4760 P -proBNP
NATRIUREETTINEN PEPTIDI, B-tyypin N-terminaalinen propeptidi (kval) 9876 B -proBNPO
NEFRONOFTIISI, KROMOSOMI 2q13 DELEETION TUTKIMUS 4731 B -NPH1-D
NEISSERIA GONORRHOEAE, VILJELY JA NIELUVILJELY 1506 -GcVi, näytä lisää...
NETILMYSIINI 3236 S -NET
NEURONAALISET AUTOVASTA-AINEET 6302 Li-CnAb, näytä lisää...
NEURONISPESIFINEN ENOLAASI 3434 S -NSE
NEURONISPESIFINEN ENOLAASI (selkäydinnesteestä) 3653 Li-NSE
NEUTROFIILIEN SYTOPLASMA-ANTIGEENI, VASTA-AINEET 3612 S -ANCA, näytä lisää...
NEUTROFIILIT (verestä) 3238 B -Neut
NIELUN PIKATESTI
NIELUVILJELY
NIKKELI, virtsasta 2397 U -Ni
NITRATSEPAAMI 2398 S -Nipam, näytä lisää...
NIVEL- JA BURSANESTEEN PERUSTUTKIMUKSET 158 Bu-Kide-O, näytä lisää...
NMDA-reseptori (NR1), vasta-aineet 92214 Li-NMDARAb, näytä lisää...
NONKETOOTTINEN HYPERGLYSINEMIA, VALTAMUTAATIOT 92182 Cv-NKH1-D, näytä lisää...
NOONANIN OIREYHTYMÄ, PTPN11-GEENIN LAAJA MUTAATIOHAKU, veri 92184 B -NOON3-D
NOONANIN OIREYHTYMÄ, PTPN11-GEENIN MUTAATIOT, EKSONIT 3, 8, 13, veri 92185 B -NOON2-D
NOONANIN OIREYHTYMÄ, PTPN11-GEENI, TUNNETTU MUTAATIO, veri 92186 B -NOON1-D
NOROVIRUS, NUKLEIINIHAPPO (KVAL) 4940 F -NoroNhO
NORTRIPTYLIINI 2408 S -Nortrip
NUKLEOFOSMIINIGEENIN KVANTITATIIVINEN JÄÄNNÖSTAUTIANALYYSI, luuydin 9817 Bm-NPM1-QD
NUKLEOFOSMIINIGEENIN MUTAATIOANALYYSI, luuydin 9807 Bm-NPM1-D

O Yläreunaan

OHUTNEULABIOPSIATUTKIMUS 3990 Ts-FNAB
OKSALAATTI (vuorokausivirtsasta) 2421 dU-Oksal
OKSATSEPAAMI 2423 S -Oxpam
OKSKARBATSEPIINI
OKULOFARYNGEAALINEN LIHASDYSTROFIA, DNA-TUTKIMUS, veri 92162 B -OPMD-D
OLANTSAPIINI 1900 S -Olants
OLIGOSAKKARIDIT 3462 dU-Oligs-O, näytä lisää...
OPIAATIT (virtsasta) 1902 U -OpiaaCt, näytä lisää...
ORGAANISET HAPOT 4855 U -Orgah
OROTAATTI 4248 U -Orotaat
OSMOLALITEETTI 2442 nU-Osmol, näytä lisää...
OSTEOKALSIINI 3594 S -Osteoca

P Yläreunaan

PAASTOTUTKIMUS (GLUKOOSI + INSULIINI + C-PEPTIDI), aikuiset 2445 Pt-Paasto
PAASTOTUTKIMUS (GLUKOOSI + INSULIINI), lapset 5066 Pt-PaastoL
PAASTOTUTKIMUS, LAAJA, lapset Ei voi tilata atk-välitteisesti
PAKSUNEULABIOPSIAN HISTOLOGINEN TUTKIMUS 6274 Ts-PAD-PNB
PAPILLOMA VIRUS, NUKLEIINIHAPPO (kval) 4624 Ts-HPVNhO
PAPILLOOMAVIRUS (HPV), NUKLEIINIHAPPO (kval) 4075 -HPVNhO
PARAMYOTONIA CONGENITA-TAUTI, SCN4A-GEENIN MUTAATIOT, VERI 6034 B -SCN4A-D
PARASETAMOLI 2451 S -Paras
PARASIITIT (KVAL) 2455 F -Para-O, näytä lisää...
PARATHORMONI (intakti) 4560 fP-PTH
PARATHORMONIN KALTAINEN PEPTIDI 4155 P -PTHrP
PARIETAALISOLU, VASTA-AINEET 2459 S -PsolAb
PAROKSETIINI 1913 S -Paroks
PAROKSYSMAALINEN NOKTURNAALINEN HEMOGLOBINURIA 1725 B -PNH
PARVOROKKOVIRUS, NUKLEIINIHAPPO (KVAL) 4344 S -ParvNhO, näytä lisää...
PARVOROKKOVIRUS, VASTA-AINEET 4156 S -ParvAb
PATOLOGIAN KONSULTAATIO 4050 Pt-KonsulP
PEMFIGOIDI, BP180-ANTIGEENI, VASTA-AINEET 4963 S -PemfiAb
PENISILLIINI, IgE VASTA-AINEET 7137 S -GPenE, näytä lisää...
PEO-, MIRAS- JA SANDO-TAUTEJA AIHEUTTAVAN POLG1-GEENIN MUTAATIOT 4997 B -POLG1-D
PEPSINOGEENI I 2464 fS-Pepsin1
PERFENATSIINI 3099 S -Perfen
PERINNÖLLINEN ETENEVÄ ALARAAJAHALVAUS, SPAST-GEENIN MUTAATIOT, veri 92163 B -SPAST-D
PERINNÖLLINEN KUULOVAMMAISUUS, Cx26-GEENIN LAAJA MUTAATIOHAKU 92122 Ts-Cx26L-D, näytä lisää...
PERINNÖLLINEN KUULOVAMMAISUUS CX26-GEENIN VALTAMUTAATIO 92124 Ts-Cx26-D, näytä lisää...
PERITONEAALIDIALYYSINESTEEN PERUSTUTKIMKSET 4284 Pd-Alb, näytä lisää...
PERITONEAALINESTEEN IRTOSOLUTUTKIMUS 4037 As-Syto
PERIYTYVÄ EI-POLYPOOTTINEN PAKSUSUOLISYÖPÄ (HNPCC), KOLMEN MLH1-GEENIN VALTAMUTAATION DNA-TUTKIMUS 4654 B -HNPCC-D
PERIYTYVÄ EI-POLYPOOTTINEN PAKSUSUOLISYÖPÄ (HNPCC), MLH1-, MSH2- TAI MSH6-GEENIN LAAJA MUTAATIOHAKU 4653 B -HNPCL-D
PERIYTYVÄ EI-POLYPOOTTINEN PAKSUSUOLISYÖPÄ (HNPCC), MLH1-, MSH2- TAI MSH6-GEENIN YKSITTÄISEN MUTAATION DNA-TUTKIMUS 4655 B -HNPCY-D
PERTUSSIS
PERUSVERENKUVA JA TROMBOSYYTIT 2474 B -PVK
PITKÄ QT-OIREYHTYMÄ, VALTAMUTAATIOT, VERI 9695 B -LQT-D, näytä lisää...
PITKÄ QT-OIREYHTYMÄ, YKSITTÄINEN MUTAATIO, VERI 9696 B -LQTY-D, näytä lisää...
PKU-SEULA
PLASMINOGEENI 4543 P -Plg
PLASMODIUM (KVAL) 2315 B -Plas-O
PLASMODIUM, VASTA-AINEET 2317 S -PlasAb
PLEURANESTEEN IRTOSOLUTUTKIMUS 4076 Pf-Syto
PLEURANESTEEN PERUSTUTKIMUKSET 1343 Pf-Eryt, näytä lisää...
PLEURIITTITUTKIMUS 5083 Pt-Pleur-T
PML/RARA GEENIEN FUUSIO-RNA, t(15:17), (kvantitatiivinen), JÄÄNNÖSTAUTIMÄÄRITYS 9641 B -Fuus-qR, näytä lisää...
PNEUMOCYSTIS JIROVECII, VÄRJÄYS 2482 -PncaVr
POGOSTAN TAUTI, VASTA-AINEET
POIKKIJUOVALIHAS, VASTA-AINEET 2483 S -PlihAb
POLIOVIRUS, VILJELY ULOSTEESTA 3465 F -PoliVi
POLYKLOORATUT BIFENYYLIT 3999 fS-PCB
POLYOOMA VIRUS, NUKLEIINIHAPPO 21175 P -JCVNh, näytä lisää...
PORFOBILINOGEENI 2485 dU-PBG, näytä lisää...
PORFOBILINOGEENIDEAMINAASI 2905 E -PBGD
PORFOBILINOGEENI (KVAL) (kertavirtsasta) 2487 U -PBG -O
PORFYRIA, AKUUTTI INTERMITTOIVA, DNA-TUTKIMUS 4252 B -Porf-D
PORFYRIINIT 2488 dU-Porf, näytä lisää...
PORFYRIINIT (KVAL) (plasmasta) 5134 P -Porf-O
PORFYRIINIT (KVAL) (vuorokausivirtsasta) 2493 dU-Porf -O
PORFYRIINIT (ulosteesta) 2489 F -Porf
PORFYRIINIT (verestä) 3660 B -Porf
PORFYRIOIDEN DIAGNOSTIIKKA
POTILAAN HLA 1 TUTKIMUSPAKETTI KANTASOLUJEN SIIRTO 12951 E -ABORhSP, näytä lisää...
POTILAAN HLA 2 NÄYTE PAKASTETTAVAKSI MYÖHEMPÄÄ TUTKIMUSTARVETTA VARTEN 12951 E -ABORhSP, näytä lisää...
POTILAAN HLA 2 TUTKIMUSPAKETTI, KANTASOLUJEN REKISTERISIIRTO 12951 E -ABORhSP, näytä lisää...
POTILAAN HLA 2 TUTKIMUSPAKETTI, KANTASOLUJEN SUKULAISSIIRTO 12951 E -ABORhSP, näytä lisää...
PREALBUMIINI 4618 P -Prealb
PREGABALIINI 9842 S -Pregaba, näytä lisää...
PREGNANTRIOLI 2497 dU-Pregnt
PRESENILIINI 1-GEENIN EKSONI 9:N DELEETION DNA-TUTKIMUS 4679 B -PS1d9-D, näytä lisää...
PRICK- IHOPISTOKOE 4488 Pt-Iho-R3
PRIMIDONI 2499 S -Primid
PROGESTERONI 2502 S -PROG
PROGRESSIIVINEN MYOKLONUSEPILEPSIA, CSTB-GEENIN HARVINAISTEN MUTAATIOIDEN DNA-TUTKIMUS VERESTÄ 4694 B -EPM1M-D
PROGRESSIIVINEN MYOKLONUSEPILEPSIA (EPM1), CSTB-GEENIN TOISTOJAKSON EKSPANSION DNA-TUTKIMUS VERESTÄ 4726 B -EPM1-D
PROKALSITONIINI 1773 P -PCT
PROKOLLAGEENI I , AMINOTERMINAALINEN PROPEPTIDI 4496 S -PINP
PROKOLLAGEENI III, AMINOTERMINAALINEN PROPEPTIDI 3682 S -PIIINP
PROLAKTIINI 2507 S -PRL
PROLAKTIINI, MAKROPROLAKTINEMIATUTKIMUS 9170 S -PRLmakr
PROSTATABIOPSIAN HISTOLOGINEN TUTKIMUS 4763 Ts-PADPros
PROSTATASPESIFINEN ANTIGEENI 4868 P -PSA-SUH, näytä lisää...
PROTEIINI C 11494 B -PC380-D, näytä lisää...
PROTEIINI, FRAKTIOT (seerumista; elektroforeesi) 2522 S -Prot-Fr
PROTEIINI, FRAKTIOT (vuorokausi- ja kertavirtsasta; elektroforeesi) 2520 dU-Prot-Fr, näytä lisää...
PROTEIINI (kerta- ja vuorokausivirtsasta) 2513 dU-Prot, näytä lisää...
PROTEIINI (keräysvirtsasta) 3663 cU-Prot
PROTEIINI S, ANTIGEENI, VAPAA 3577 P -PS-Ag, näytä lisää...
PROTEIINI (seerumista) 2516 S -Prot
PROTEIINI (selkäydinnesteestä) 2514 Li-Prot
PROTEINAASI 3, VASTA-AINEET 4160 S -Pr3Ab
PROTEINURIAN TYYPITTÄMINEN Ei voi tilata atk-välitteisesti
PROTOPORFYRINOGEENIOKSIDAASI, LYMFOSYYTIT 2540 Ly-PporfOx
PROTROMBIINI 2542 P -FII
PROTROMBIINIGEENI, DNA-TUTKIMUS 1920 B -FII-D
PUNASOLUTILAUS V9991 PUNASTIL
PUUMALA VIRUS, VASTA-AINEET 1775 S -PuumAb, näytä lisää...
PUUN HOMEET, VASTA-AINEET 9740 S -PuuAbE
PUUTIAISENKEFALIITTIVIRUS, VASTA-AINEET 1926 Li-TBEAb, näytä lisää...
PYRENOLI, virtsasta 1776 U -Pyr
PYRUVAATTIKINAASI 2556 E -PK
PYRUVAATTI (kokoverestä) 2554 B -Pyruv
PÄÄN JA KAULAN ALUEEN HISTOLOGINEN TUTKIMUS, LAAJA LEIKKAUSPREPARAATTI 6275 Ts-PAD4-Hn

Q Yläreunaan

Q-KUUME, VASTA-AINEET

R Yläreunaan

RAPSN-GEENIN VALTAMUTAATION TUTKIMUS KONGENITAALISESSA MYASTENIA-APNEA-SYNDROOMASSA (CMS) 4993 B -RAPSN-D
RAS-geenien mutaatiotutkimus 92520 Ts-RAS1-D
RASVAHAPOT, FRAKTIOT 3479 fS-FA-Fr
RASVAHAPOT, HYVIN PITKÄKETJUISET (22 C) 4162 fS-VLCFA
RASVAHAPOT, VAPAAT 2561 fS-FFA
RAUTA 4529 fP-Fe
RENIINI 6339 P -Reninm
RESEPTORITUTKIMUS 2575 Ts-Res
RESPIRATORISTEN BAKTEEREIDEN NUKLEIINIHAPONOSOITUS 9877 -RBaktNhO
RESPIRATORISTEN VIRUSTEN NUKLEIINIHAPONOSOITUS 20956 -RVirNhO
RESPIRATORY SYNCYTIAL VIRUS, ANTIGEENI 4351 -RSVAg
RETIKULOSYYTIT 2581 B -Retik
RET-PROTO-ONKOGEENI, MUTAATIOHAKU 4681 B -RET-D
RETTIN OIREYHTYMÄ, METHYL-CpG BINDING PROTEIINI 2-GEENIN (MECP2) GEENIVIRHE 4663 B -MECP2-D
REUMAFAKTORI 3550 S -RF, näytä lisää...
RH-GENOTYYPITYS, DNA-tutkimus, LAPSIVESI 6205 Am-RH-D
RICKETTSIA, VASTA-AINEET 2476 S -RickAb
RINNAN HISTOLOGINEN TUTKIMUS, LAAJA LEIKKAUPREPARAATTI 6146 Br-PAD-4
RINNAN PAKSUNEULABIOPSIAN HISTOLOGINEN TUTKIMUS 6144 Ts-PADBrea
RINTARAUHASERITTEEN IRTOSOLUTUTKIMUS 4077 Mf-Syto
RINTASYÖVÄN ALTTIUSGEENIEN MUTAATIOTUTKIMUS 5300 B -BRmut-D, näytä lisää...
RIPULIEPIDEMIAT, VIRUSTEN SUORA OSOITUS 9904 F -VirEpid
RISPERIDONI 1930 S -Risper
RIVAROKSABAANI, ESTOVAIKUTUS HYYTYMISTEKIJÄ Xa:HAN 6266 P -aFXaRiv
ROTAVIRUS, ANTIGEENI 2594 F -RotaAg
RUBELLA VIRUS, VASTA-AINEET
RUSTO-HIUSHYPOPLASIA, RMRP-GEENIN LAAJA MUTAATIOHAKU 4683 B -RMRPL-D, näytä lisää...
RUSTO-HIUSHYPOPLASIA, RMRP-GEENIN VALTAMUTAATIOIDEN DNA-TUTKIMUS 4684 Ts-RMRP-D

S Yläreunaan

SACCHAROMYCES CEREVISIAE, VASTA-AINEET 4880 S -ASCA
SALISYLAATIT 2604 S -Salis
SALMONELLA, VASTA-AINEET 2607 S -SalmAb
SALMONELLA, VILJELY 2608 F -SalmVi
SAPPIHAPOT 3379 fS-Sappih
SCHISTOSOMA (KVAL) 1936 U -Schi-O
SEKRETIINI-KOE, GASTRIINI 3380 Pt-Sekr-R2
SELEENI 4564 P -Se
SELKÄYDINNESTEEN OSOITUS (KVAL) 3551 Se-Likvo-O
SELKÄYDINNESTEEN PERUSTUTKIMUKSET 1154 Li-BaktVi, näytä lisää...
SENTROMEERI, VASTA-AINEET 3652 S -SentAb
SEROTONIINI
SERTRALIINI 1937 S -Sertral
SHIGELLA, VILJELY 2620 F -ShigVi
SIENI, NUKLEIINIHAPPO (KVAL) 21087 -SienNho
SIENI, VILJELY (pintasieniviljely, sisältää värjäyksen) 3509 Sk-SienVi
SIENI, VILJELY (syväsieniviljely, sisältää värjäyksen) 3508 Pu-SienVi
SIKIÖN KEHITYSHÄIRIÖIDEN SEULONTA, TOINEN TRIMESTERI 4550 S -Tr2Seul
SIKIÖN KEHITYSHÄIRIÖIDEN SEULONTA, 1. TRIMESTERI 9648 S -Tr1Horm
SIKIÖN RHD-VERIRYHMÄ SUOJAUSTA VARTEN 5250 B -SikiöRH
SIKIÖN RH-GENOTYYPITYS, ÄIDIN NÄYTE 6254 B -RH-fD
SIKLOSPORIINI A
SIKOTAUTIVIRUS, VASTA-AINEET 1915 Li-ParoAb, näytä lisää...
SILEÄLIHAS, VASTA-AINEET 2634 S -SiliAb
SIL-TAL1 GEENIEN FUUSIO-RNA, del(1), (kvantitatiivinen), JÄÄNNÖSTAUTIMÄÄRITYS 9641 B -Fuus-qR, näytä lisää...
SINDBIS VIRUS, VASTA-AINEET 3527 S -SindAb
SINKKI 2637 dU-Zn, näytä lisää...
SIROLIMUUSI 6086 B -Sirolim
SITALOPRAAMI 4258 S -Sital
SITRAATTI (vuorokausivirtsasta) 4166 dU-Sitraat
SITRULLIINIPEPTIDI, VASTA-AINEET 4744 S -CCPAb
SKLERODERMATUTKIMUS (S-SCL-T) ei voi pyytää atk-välitteisesti
SOLUJEN MORFOLOGINEN TARKASTELU (hematologin lausunto) 2643 B -Morfo
SOLUVILJELY (Geneettiset tutkimukset) 4356 Ts-SoluVi
SOTOSIN OIREYHTYMÄ, NSD1-GEENIN DELEETIO, veri 92164 B -SoDel-D
SOTOSIN OIREYHTYMÄ, NSD1-GEENIN MUTAATIOT, veri 92165 B -NSD1-D
SPEKTRI (selkäydinnesteestä) 2664 Li-Spektri
SPINAALINEN LIHASATROFIA, KANTAJUUSTUTKIMUS, veri 92166 B -SMLPA-D
SPINAALINEN LIHASATROFIA, SMN1-GEENIN DELEETIO, veri 92167 B -SMA-D
SPINOCEREBELLAR ATAXIA, TYYPPI 1, DNA-TUTKIMUS 4357 B -SCA1-D
SPINOSEREBELLAARIATAKSIA 10, DNA-TUTKIMUS, veri 92168 B -SCA10-D
SPINOSEREBELLAARIATAKSIA 12, DNA-TUTKIMUS, veri 92169 B -SCA12-D
SPINOSEREBELLAARIATAKSIA 17, DNA-TUTKIMUS, veri 92170 B -SCA17-D
SPINOSEREBELLAARIATAKSIA 2, DNA-TUTKIMUS, veri 92171 B -SCA2-D
SPINOSEREBELLAARIATAKSIA 3, DNA-TUTKIMUS, veri 92172 B -SCA3-D
SPINOSEREBELLAARIATAKSIA 6, DNA-TUTKIMUS, veri 92173 B -SCA6-D
SPINOSEREBELLAARIATAKSIA 7, DNA-TUTKIMUS, veri 92174 B -SCA7-D
SPINOSEREBELLAARIATAKSIA 8, DNA-TUTKIMUS, veri 92175 B -SCA8-D
SQUAMOUS CELL CARCINOMA, ANTIGEENI 3639 S -SCC-Ag
STAPHYLOCOCCUS AUREUS, METISILLIINIRESISTENTTI (MRSA), VILJELY 4358 -MRSAVi
STERILOINTIKONTROLLI 2698 -Sterkon
STEROIDISOLU, VASTA-AINEET 974 S -SteroAb
STREPTOCOCCUS AGALACTIAE (B), VILJELY 1729 Fl-StrBVi
STREPTOCOCCUS DNAasi, VASTA-AINEET 2700 S -StrDNAb
STREPTOCOCCUS, JATKOVILJELY 4167 -StrJvi
STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE, ANTIGEENI 3326 -StpnAg
STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE, VASTA-AINEET 6296 S -SpnAbNV, näytä lisää...
STREPTOCOCCUS, VILJELY (hemolyytt. streptokokit nielusta) 2703 Ps-StrVi
STREPTOKOKKI A -PIKATESTI (nielusta)
SUHTEELLINEN TIHEYS (virtsasta) 2715 U -Suhti
SUKULAISLUOVUTTAJAN HLA TUTKIMUSPAKETTI, KANTASOLUJENSIIRTO 2166 Ly-HLA
SUKUPUOLIHORMONEJA SITOVA GLOBULIINI 2737 S -SHBG
SUOLENSIIRTOPOTILAAN HLA TUTKIMUSPAKETTI 12951 E -ABORhSP, näytä lisää...
SYDÄN/KEUHKONSIIRTOPOTILAAN HLA TUTKIMUSPAKETTI 12951 E -ABORhSP, näytä lisää...
SYKLOSPORIINI A 3606 B -CyA, näytä lisää...
SYTOFRAGMENTTI 21-1 4506 S -Cyfra21
S100-PROTEIINI 4619 S -S100

T Yläreunaan

TAKROLIMUUSI 4360 B -Tacro
TEICOPLANIINI 1944 S -Teicopl
TEIKKOHAPPO, VASTA-AINEET 2732 S -TeikAb
TEL-AML1 GEENIEN FUUSIO-RNA, t(12;21), (kvantitatiivinen), JÄÄNNÖSTAUTIMÄÄRITYS 9641 B -Fuus-qR, näytä lisää...
TEOFYLLIINI 2733 S -Teofy
TESTOSTERONI 2735 S -Testo
TESTOSTERONI, VAPAA 2736 S -Testo-V
TIAMIINI
TIBIAALINEN LIHASDYSTROFIA, TTN-GEENIN DNA-TUTKIMUS 4885 B -TTNTMDD, näytä lisää...
TIOGUANIINI, ERYTROSYYTEISTÄ 92531 E -6-TGN
TIOPENTAALI 3117 S -Tiopen
TIOPURIINI-S-METYYLITRANSFERAASI, TPMT-GEENIN POLYMORFIAT, veri 92180 B -TPMT-D
TIOSYANAATTI 2743 S -Tiosyan
TOBRAMYSIINI 2744 S -TOB
TOPIRAMAATTI 9607 S -Topira
TOXOPLASMA, NUKLEIINIHAPPO (KVAL) 1730 -ToxoNhO
TOXOPLASMA, VASTA-AINEET 1948 Li-ToxoAb, näytä lisää...
TP53 -geenin mutaatiotutkimukset 5366 B -p53m-D, näytä lisää...
TRAMADOLI (virtsasta)
TRANSFERRIINIRESEPTORI, LIUKOINEN 4720 P -TfR
TRANSFERRIINI; TRANSFERRIININ RAUTAKYLLÄSTEISYYS 4567 fP-Transf, näytä lisää...
TRANSKOBALAMIINIT, VAPAAT 4170 P -TC1TC2
TREPONEMA PALLIDUM, VASTA-AINEET 4942 S -TrpaAb
TRH-KOE
TRH-LRH-KOE
TRICHINELLA SPIRALIS, VASTA-AINEET 2777 S -TrspAb
TRICHOMONAS VAGINALIS, ANTIGEENINOSOITUS 6308 -TrvaAg
TRIGLYSERIDIT 4568 fP-Trigly
TRIJODITYRONIINI, VAPAA 9644 P -T3-V
TRIJODITYRONIINI, VAPAA, DIALYYSIMENETELMÄ 6159 S -T3-Vdi
TRIMIPRAMIINI 3266 S -Trimip
TRISOMIA -PCR, DNA -TUTKIMUS 6059 Am-TriNhO, näytä lisää...
TRISYKLISET ANTIDEPRESSANTIT, KVAL (virtsasta) 9685 U -Trisy-O
TROMBIINIAIKA 12782 P -TrAiSPR, näytä lisää...
TROMBOOSITAIPUMUKSEN SELVITTELY 4025 P -Trombot, näytä lisää...
TROMBOPLASTIINIAIKA 1731 P -TT
TROMBOPLASTIINIAIKA, AKTIVOITU, PARTIAALINEN 2783 P -APTT
TROMBOPLASTIINIAIKA, INR-TULOSTUS 4520 P -TT-INR
TROMBOSYYTIT 2791 B -Trom
TROMBOSYYTIT, FUNKTIOTUTKIMUS 3125 B -TromFu
TROMBOSYYTIT, VASTA-AINEET (KVAL) 3487 B -TromAbO
TROMBOSYYTTIEN ALLOANTIGEENITYYPITYS, DNA-TUTKIMUS 4277 B -TAg-D
TROMBOSYYTTITILAUS V9995 Trombtil
TROMBOSYYTTIVASTA-AINEET, TYYPITYS 2796 B -TAb-Ty
TROPONIINI T 4532 P -TnT
TROPONIINI T (kval) 4464 B -TnT-O
TRYPSIINI 2806 fS-Tryps
TRYPTAASI 9872 S -Trypt
TSH-RESEPTORI, VASTA-AINEET 4965 S -TSHRAb
T-SOLURESEPTORIGEENIT, DNA -TUTKIMUS 3904 B -TCR-D, näytä lisää...
TUBERKULOOSIBAKTEERI
TUHKAROKKOVIRUS, VASTA-AINEET 2815 S -MorbAb, näytä lisää...
TUMA, LIUKOISET ANTIGEENIT, VASTA-AINEET 3022 S -ENAAb, näytä lisää...
TUMA, VASTA-AINEET 2819 S -ANA, näytä lisää...
TUUMORIIN LIITTYVÄ TRYPSIINI-INHIBIITTORI 3592 S -TATI, näytä lisää...
TUUMORINEKROOSITEKIJÄ, ALFA 4282 S -TNF
TYMIDIINIKINAASI 3654 S -TymidK
TYREOGLOBULIINI 2828 S -Tygl
TYREOGLOBULIINI, VASTA-AINEET 2829 S -TyglAb
TYREOIDEAHORMONIEN VASTA-AINEET 3257 S -T3Ab, näytä lisää...
TYREOIDEAPEROKSIDAASI, VASTA-AINEET 9650 P -TPOAb
TYREOTROPIINI 4831 P -TSH
TYREOTROPIINI (napaseerumista) Vastasyntyneiden hypotyreoosiseulonta 3669 uS-TSH
TYREOTROPIININ VAPAUTTAJAHORMONI-KOE, LAAJA 2763 Pt-TRH-R2
TYREOTROPIININ VAPAUTTAJAHORMONI-KOE, SUPPEA 2762 Pt-TRH-R1
TYREOTROPIININ VAPAUTTAJAHORMONI-LRH-KOE 2761 Pt-TRH-LRH
TYROKSIINIA SITOVA GLOBULIINI 2835 S -TBG
TYROKSIINI, VAPAA 4832 P -T4-V
TYROKSIINI, VAPAA, DIALYYSIMENETELMÄ 6160 S -T4-Vdi
TYROKSIINI, VAPAA (napaseerumista) Vastasyntyneiden hypotyreoosiseulonta 4259 uS-T4-V
TYROSINEMIA 1, FAH-GEENIN VALTAMUTAATIOT 92176 B -HT1-D
TYSABRI, VASTA-AINEET
TYÖPAIKAN HUUMETESTIT 9577 U -Huum4A, näytä lisää...
TÄYDELLINEN VERENKUVA 3696 B -TVK
T3 VASTA-AINEET 3257 S -T3Ab
T4 VASTA-AINEET 3259 S -T4Ab

U Yläreunaan

UNIPARENTAALIDISOMIA, KROMOSOMIT 7, 14, 15, 16 ja 20 92517 -UPD-D
URAATTI 2883 dU-Uraat, näytä lisää...
UREA 2887 dU-Urea, näytä lisää...
UROGENITAALIALUEEN NÄYTTEEN HISTOLOGINEN TUTKIMUS, LAAJA LEIKKAUPREPARAATTI 6149 Ug-PAD-4
UROPORFYRINOGEENIDEKARBOKSYLAASI 3675 E -UporfDC
USHERIN OIREYHTYMÄ, TYYPPI 3, USH3-GEENIN VALTAMUTAATIOT 4688 B -USH3-D, näytä lisää...

V Yläreunaan

VALKOSOLUVASTA-AINEET 22028 B -HLATrb, näytä lisää...
VALPROAATTI 3681 S -Valpr
VANKOMYSIINI (pitoisuusmääritys) 3277 S -VAN
VARICELLA-ZOSTER VIRUS
VARTIJAIMUSOLMUKETUTKIMUS 4765 Ln-PADSent
VASOAKTIIVINEN INTESTINAALINEN PEPTIDI (VIP) 2932 fP-VIP
VENLAFAKSIINI 1958 S -Venlaf
VERENPAINEEN PITKÄAIKAISREKISTERÖINTI 3914 Pt-RR-Pa
VERENPAINE, PITKÄAIKAISREKISTERÖINTI (24H) 3914 Pt-RR-Pa
VEREN SOPIVUUSKOE
VERENVUOTOKUUMEET (Ebola, Marburg, Lassa, Krimin-Kongon verenvuotokuume)
VERIKAASUANALYYSI + HAPPISATURAATIO (laskimoverestä) 9218 vB-VKA-O2S
VERIKAASUANALYYSI + HAPPISATURAATIO (valtimoverestä) 9217 aB-VKA-O2S
VERIKAASUANALYYSI (kapillaariverestä) 3648 cB-VeKaas
VERIKAASUANALYYSI (valtimoverestä) 3647 aB-VeKaas
VERIKAASU- JA IONIANALYYSIPAKETIT: Kanta-Hämeen keskussairaala (Hämeenlinnan ja Riihimäen yksiköt), Jokilaakson sairaala (Jämsä), Valkeakosken ja Vammalan aluesairaalat sekä Hatanpään sairaala 9247 aB-VeIoni8, näytä lisää...
VERIKAASU- JA IONIANALYYSIPAKETIT (TAYS) 9210 cB-VeIoni, näytä lisää...
VERIKAASUPAKETIT: Kanta-Hämeen keskussairaala (Hämeenlinnan ja Riihimäen yksiköt), Jokilaakson sairaala (Jämsä), Vammalan ja Valkeakosken aluesairaalat sekä Hatanpään sairaala 3647 aB-VeKaas, näytä lisää...
VERIRYHMÄ JA RH 2951 E -ABORh
VERIRYHMÄTUTKIMUKSET, ISÄ 20629 B -VRisäGr
VERIRYHMÄVASTA-AINEET, RASKAUDENAIKAISET 4469 B -VRAb-Gr
VERIRYHMÄVASTA-AINEET, RASKAUDENAIKAISET SEURANTATUTKIMUS 6095 B -VRAbGrS
VERIRYHMÄVASTA-AINEET, SEULONTA 2953 P -VRAb-O
VERITILAUKSET V9991 PUNASTIL, näytä lisää...
VERIVILJELY
VERTAILEVA GENOMINEN HYBRIDISAATIO-MIKROLEVYTESTI 92181 Ts-VGH-ML, näytä lisää...
VESIROKKOVIRUS, NUKLEIINIHAPPO (KVAL) 1781 -VZVNhO
VESIROKKOVIRUS, VASTA-AINEET 2923 S -VZVAb, näytä lisää...
VIBRIO CHOLERAE,VILJELY 2094 F -VichVi
VIHURIROKKOVIRUS, VASTA-AINEET 1934 Li-RubeAb, näytä lisää...
VIRTAUSTILAVUUS-SPIROMETRIA JA BRONKODILATAATIOKOE 2680 Pt-FVSpiro, näytä lisää...
VIRTSAN IRTOSOLUTUTKIMUS 4078 U -Syto-1
VIRTSAN KEMIALLINEN SEULONTA 1881 U -KemSeul
VIRTSAN PARTIKKELIEN ERITTELYLASKENTA (DIFFI) 1941 U -Diffi
VIRTSAN PARTIKKELIEN PERUSLASKENTA (SOLUT) 1940 U -Solut
VIRTSAN PERUSTUTKIMUKSET 1881 U -KemSeul, näytä lisää...
VIRUS, VASTA-AINEET 2967 S -VirAb
VIRUS, VILJELY 2975 -VirVi
VISKOSITEETTI 2978 P -Viskos
VON HIPPEL-LINDAU SYÖPÄOIREYHTYMÄ, LAAJA MUTAATIOHAKU, veri 92188 B -VHL2-D
VON HIPPEL-LINDAU SYÖPÄOIREYHTYMÄ, SUURTEN DELEETIOIDEN TUTKIMUS, veri 92189 B -VHL3-D
VON HIPPEL-LINDAU SYÖPÄOIREYHTYMÄ, TUNNETUN MUTAATION TUTKIMUS, veri 92187 B -VHL1-D
VON WILLEBRAND -TEKIJÄ 6334 P -vWF-Akt, näytä lisää...
VORIKONATSOLI 6167 S -Vorikon
VUOTOTAIPUMUKSEN SELVITTELY 3355 P -Vuotot
VÄKEVÖIMISKOE, LAPSET 2983 Pt-Kons-R

W Yläreunaan

WELANDERIN DISTAALISEN MYOPATIAN (WDM) DNA-TUTKIMUS 4884 B -WDM-D

Y Yläreunaan

YERSINIA, VASTA-AINEET 2985 S -YersAb
YERSINIA, VILJELY 2989 F -YersVi
Y-KROMOSOMIN MIKRODELEETION TUTKIMUS 1783 B -Ykrom-D
YSKÖKSEN IRTOSOLUTUTKIMUS 4080 Ex-Syto-1
YSKÖSVILJELYT

Z Yläreunaan

ZUKLOPENTIKSOLI 4472 S -Zuklop

Ä Yläreunaan

ÄIDINMAIDON BAKTERIOLOGINEN KONTROLLI
ÄITIYSNEUVOLATUTKIMUKSET

Netland-tuotantoa
Yritys
Fimlab Laboratoriot Oy tarjoaa asiantuntevat laboratoriopalvelut Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä.
Lue lisää »
Ohjekirja
Lähetteet, yleisohjeet ja potilasohjeet terveydenhuollon ammattilaisille.
Lue lisää »
Tiedotteet
Uusimmat laboratoriotiedotteet.
Lue lisää »
Tiedetoiminta
Laboratoriotutkimuspalvelut erikoisaloille sekä Fimlab Oy:n oma tutkimustoiminta.
Lue lisää »
Meille töihin
Oletko sinä etsimämme asiantuntija? Lähetä hakemuksesi.
Lue lisää »