Takaisin ylös
Pirkanmaa ja Kanta-Häme:

ABACAVIR-YLIHERKKYYS, HLA-ASSOSIAATIO, DNA-TUTKIMUS

HLA-assosiaatio B*5701

 Tulostusversio Pysyvä linkki ohjeen hyväksyttyyn versioon

Luokitus: Alihankittavat Hematologia
Versio: 1.6
Tila: Hyväksytty
Laatimispvm: 30.03.2016
Hyväksymispvm: 30.03.2016
Käyttöönottopvm: 30.03.2016

Atk-numero Lyhenne Kommentti
6206  B -HLAAbac   

Johdanto

Abakaviiri-yliherkkyys liittyy vahvasti HLA-B*57:01-alleeliin ja kyseisen HLA-alleelin huomioimisen yksilöidyn lääkehoidon suunnittelussa on osoitettu merkittävästi alentavan yliherkkyysreaktion riskiä (Mallal S ym. HLA-B*5701 screening for hypersensitivity to abacavir. N Engl J Med 2008;358(6):568).

Indikaatiot

Määrittämällä potilaan HLA-tekijät, voidaan lääkehoito suunnitella potilaan perinnölliset tekijät huomioiden mahdollisimman yksilöllisesti. HLA-tutkimusta voidaan hyödyntää myös yllättävän haittavaikutuksen selvittelyssä.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Näytteitä otetaan maanantaista torstaihin.

Pyynnön teon yhteydessä vastataan seuraaviin esitietokysymyksiin. Erillistä paperista lähettä ei tarvita.

Yhteyshenkilö:
Yhteyshenkilön puhelinnumero:
Näytteen saapumisajankohta / kuljetustapa:
Diagnoosi:
Kysymyksen asettelu:
Lisätietoja:

Näyte

6 ml EDTA-verta

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näytteet säilytetään ja lähetetään huoneenlämmössä.

Menetelmä

Polymeraasiketjureaktioon eli PCR:ään pohjautuvat menetelmät SSO/bead array tai SBT/sekvensointi. 

Tulos valmiina

2 viikon kuluessa

Tulkinta

Positiivinen/negatiivinen löydös lääkeaineyliherkkyyteen assosioituvan HLA-alleelin HLA-B*5701 osalta.


Alihankinta:
Kyllä