Takaisin ylös
Pirkanmaa ja Kanta-Häme:

LUUYTIMEN HISTOLOGINEN TUTKIMUS

 Tulostusversio Pysyvä linkki ohjeen hyväksyttyyn versioon

Luokitus: Patologia
Versio: 1.7
Tila: Hyväksytty
Laatimispvm: 10.11.2017
Hyväksymispvm: 22.12.2017
Käyttöönottopvm: 01.01.2018

Atk-numero Lyhenne Kommentti
4061  Bm-PAD   

Tiedustelut

Pirkanmaa:
Tekniset ohjeet: Fimlabin Pirkanmaan keskuslaboratorio, histologian laboratorio, puh. (03) 311 76549
Näytepyynnöt ja -vastaukset: Fimlabin Pirkanmaan keskuslaboratorio, patologian toimisto, puh. (03) 311 76559

Kanta-Häme:
Tekniset ohjeet: Patologian laboratorio, puh. (03) 629 2148
Näytepyynnöt ja -vastaukset: Patologian toimisto, puh. (03) 629 2146

Indikaatiot

Hematologisten tautien luuydinvaikutuksen selvittäminen, erityisesti myeloproliferatiiviset ja myelodysplastiset tilat sekä luuytimen fibrotisoivien tai muuten sitä lamaavien kudosmuutosten diagnostiikka.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Tutkimuspyynnöstä tulee ilmetä näytteenottoindikaatio ja kysymyksenasettelu, keskeiset tiedot anamneesista, statuksesta, laboratoriolöydöksistä ja tulkintaan vaikuttavasta hoidosta sekä näytteenottoon liittyvät havainnot. Lähete- tai työdiagnoosi on mainittava. Jos materiaalia on lähetetty suoraan myös genetiikan ja kliinisen hematologian (virtaussytomerian) laboratorioihin, tästä on hyvä mainita.

Näyteastia

Pirkanmaa:
10% puskuroitua formaliinia sisältävä tiiviskorkkinen näyteastia.
Näyteastioita voi tilata materiaalit@fimlab.fi

Kanta-Häme keskussairaala:
Näyteastioita voi noutaa patologian laboratoriosta.

Näyte

Luuydinbiopsianäyte fiksoidaan välittömästi kokonaisena.  Purkkiin on laitettava merkintä, että kysymyksessä on luuydinnäyte.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Formaliinifiksoidut näytteet säilytetään ja toimitetaan laboratorioon huoneenlämpötilassa.

Fiksaatio

10% puskuroitu formaliini.

Menetelmä

Parafiinitekniikka, histologinen tutkimus ja yleensä myös erikoisvärjäykset. Näyte dekalsioidaan varovasti EDTA-menetelmällä, jotta immunohistokemialliset menetelmät olisivat mahdollisia. 

Tulos valmiina

Viikon kuluessa näytteen saapumisesta laboratorioon. Kiirehdittynä näytevastaus voidaan useimmiten antaa 1-2 työpäivässä. Poikkeuksellisissa kiiretapauksissa pyydetään ottamaan yhteys suoraan laboratorioon menettelyistä sopimiseksi.

Tulkinta

Tutkimuksesta annetaan lausunto ja histologinen diagnoosi, jossa otetaan kantaa luuytimen toimintaan, solujakaumaan ja pyritään tyypittämään mahdollisimman tarkasti maligni tauti. Jos diagnoosi on saatu jo selville muilla näytemateriaaleilla, ei kaikkia lisätutkimuksia tehdä luuydinmateriaalista. Immunohistokemialliset lisätekniikat ovat erikseen laskutettavia.

Virhelähteet

Yleensä imusolmukenäyte on soveliain lymfoomien primaaridiagnostiikkaan. Luuydinnäyte affisioituneelta alueelta yleensä mahdollistaa myös tarkan diagnoosin, kunhan näytelieriöt ovat edustavat.